Dokument från Vigge

 

Om en begäran om att få ha barn hemma i arbete

Om en begäran om att få ha barn hemma i arbete (andra texten)

Ett gammalt brev hittat i Vigge

Om ett torp i Grössjö

Gravationsbevis

Protokoll från ett möte 1903

Släktkarta över den Widströmska släkten

Bröllopsgåvor till ett bröllop 1873

Fastebrev från år 1862

Arrende kontrakt från 1877

Utdrag från Medelpads dombok 1609-1625

Torparförsvar