Protokoll från ett möte 1903

 

Dessa protokoll skrev vid ett möte med Vigge byamän år 1903 angående en del reparationer på Vigge gamla skola.

Det finns även en beskrivning vad allt kostade under år 1904.

(Klicka på bilderna nedan för att göra dem större)

 

Sid 1Sid 2Sid 3