Gravationsbevis

 

Efter genomseende af inteckning protokollen för Tuna tingslag under de tio sistförlidna åren meddelas härigenom bevis om nu gällande inteckningar uti Per Larssons 6 25/43 mål af Vigge No: 1 i Wigge, Stöde socken, nämligen.

 

År 1870 den 4 mars meddelades inteckning uti Johan Paulus Norins då egde 10 3/4 mål af hemmanet No.1 i Wigge till säkerhet för ett kontrakt af den 10e oktober1869, hvarigenom Johan Paulus Norin och hans hustru Gertrud Kajsa Paulsdotter till kyrkvärden Jonas Sjölund och grosshandlanden A.P Hedberg på tjugo årstid upplåta afverkningsrätt å det hemman 813/16 No,1 på sätt kontraktet närmare bestämma.

 

År 1874 den 13 februari förnyades den inteckning som den 29 mars 1865 blifvit fastställd uti Per Persfvas? 103/4 mål No1 med flera fastigheter i Wigge, till säkerhet för beståndet af ett kontrakt den 29 december 1863, hvarigenom Per Persfvar? och åtskillige andra Wigge byamän till kyrkvärden Jonas Sjölund på 20 år upplåtit afvekningsrättighet å en upplåtarens tillhörig skogstrakt inom vissa i kontraktet bestämda gränser, hvilket kontrakt sedemera blifvit på grosshandlanden A.P. Hedberg transporterat.

 

År 1874 den 17 Februari söktes och den 3 december samma år fastställdes inteckning uti Per Larssons 625/43 mål No:1 i Wigge till säkerhet för ett  kontrakt af den 10 November1873, hvarigenom Per Larsson och A.A. Sundström till handlanden Erik Jonsson och G.O. Stadin på 15 år upplåtit afverkningsrätt till skog lydande under 823/43 mål No.1 i Wigge och att ett från samma hemman avsöndrat torp.

 

Jakopsdal den 2 Juli 1875

 

På domareämbetets vägnar

E, van Stajselwohro