Torparförsvar

 

Torparna ansökte hos landshövdingen om tillstånd och försvarsbrev, s.k. torparförsvar. Tillsammans med ansökningen finns ofta avskrift

av torparens kontrakt med markägaren eller avskrift av tingsprotokoll där kontraktet ingår. De dokument som vi kommit över är ganska

svårlästa och vi skulle vara tacksamma om någon av er kunde hjälpa oss att tolka vad som står.

 

Klicka på någon av namnen nedan för att se torparförsvaret för respektive person.

 

Elias Olofsson

 

(fler kommer)