Dialektord i Vigge på 20-30 talet som jag minns dem

Av Ragnar Högbom


Sedan jag läst Algot Hellboms bok ”Medelpadska dialektord” förstod jag att de dialektord som användes i Stöde måste nedtecknas medan det fanns de som minns dem, och för att de skulle bevaras till kommande generationer.
Orden som kommer publiceras på denna sida är delvis tagna ur Algot Hellboms bok samt sådana ord som jag minns eller forskat fram.

Att skriva ned orden så att de skall låta på rätt sätt är ju en omöjlighet eftersom ingen bokstav finns för vissa ljud.
Ett mellanting mellan å och ö som i ordet "mossa” skrivs med tecknet ô alltså ”môsa”. Ett tecken för ett mellanting mellan a och ä som i ordet ”spark”skrivs med tecknet â alltså ”spârk".
Ett tjockt l som i ordet aLe skrivs som synes med ett stort L.
Samma med bokstaven a som i vissa fall skrivs med stort A som betyder att det läses som ett brett A.

Varje by hade en viss sorts uttal men orden som vi publicerar här på Viggesidan var vanliga i hela Stöde.
Min förhoppning är att någon med rätt Stöde dialekt läser in dessa ord på band för att rätt uttal skall höras.


Alla dialektord som börjar på bokstaven:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P


Tidigare ord (som vi publicerat på Viggesidan):

 

I aftest - I går kvall

bageL - struntprat

dânnse - dansa

el-tänne - Stickor, näver mm att tända med

falit - Ofärdig, dålig

ga'dde - Några som tillsammans retar upp någon. Ex, dôm gadde ihopse mot'en

hackelse - sönderhackad halm blandad med havre och vatten ev. melass

lag-grânn - kräsen, bortskämd, noga på mat

mALe - mjärde

nageLbiten - ont i fingrarna efter kyla

ohâgansam - mörkrädd

peckeL - svag stackare, ex. du är sôm e peckeL

ralle - skvallra

sack - fotsack, skyddstäcke för åkande i hästfordon

tAsig - slapp, sladdrig, även dåligt klädd

ut-böLing - en person som ej hör till släkten, byn eller socknen

vaLkest - bäst

årna - huggar eller körarskifte vid timmer eller vedavverkningar, tilldelades ofta genom lottning

Ann-sôles - bakvänt, galet

bak-lia - sluttning av en dal, vänd mot norr

divle - tvist, käbbla

en-tömd - häst som vill gå vid sidan av vägen

fnôske - söka, leta