Bokstaven H

 

hackelse
sönderhackad halm blandad med havre och vatten ev. melass

hack-slôtt
sämre hö på vildäng och
mellan stenar

hagre
havre

haLe
motstå köld eller hunger
ex klä på lä sA du hAler

hALet
lagomt åt dig
ex hALet ôtt dâ

hAlv-väx
halva vägen ex. ja följe deg hAlv-väx

hAmLe
famla, treva, fumla

hAnn-ârj
klåfingrig

ha'rt
nästan, alldeles
ex ha`rt inna grinna

hatre
göra snygg, bättra, ex ta å hatre tell dä fôr hâ komm främmene

hemma-fôLk
folk hemifrån

het-nät
brännässla

hi'cksne
hissna

hittan
hit, till det här utpekade stället
ex komm hittan här jag står

hjALp
hjälp

hjALpes ôtt eller hjArss ôtt
hjälpas åt

hjALp-rå
hjälpmedel, botemedel

hôga
hågad, ex hanä fâle hôga på
ost n`Olle

hôgas
våga vara ensam i mörkret

hôga-fälls
tycka om, falla i smaken

hôje
ropa, ex. jänta stog å hôje

hôLje
hölja, större fördjupning i vattendrag

hôrrvel
örfil

ho`ven-dro'ven
huller om buller

hove're
uppskatta, anta

huckLe
huvudkläde

huga
0, hu, usch, Oj, ex huga, va hett

hus-navare
stor borr för timring

hus-nödig
bajsnödig

husskes
känna sig ruggig, rysa

huvve-vingel

yrsel, svindel

hy`ckLer
hasor, ex sette på hyckLan

hvtte
hotande lyfta näven

hôgster
ställe där timmer huggs eller har
huggits

håL-bett
om gräs som lien ej biter på

hångLe
krama, vänslas, ex dôm stog bâre å hångLe

hår-fAL
hårets utseende (på djur)

hä tå
stänga av, ex hä tå motorn sa ja
hör va du säg

häbbre
visthus

häggde
snåla, vara sparsam, knappa in
ex häggde på smöre

häka
stenudde som skjuter ut i å och
äng eller eljest terrängen

häL
träplugg, vid timring o.dyl

hä`L-spârke
ihjälsparkad

hännan
här

hära
ett slags hö, användes som kreatursfoder, ex vârst are mâ häran, får hâ ä sa håL-bett

hârke
grov järnkratta (kolhârke)

härna
hår

hârv-kAm
räfskam

häse (1)
flämta, flåsa

häse (2)
hässja

hâssä-hunnan
usch, fy

häv
duktig, kavat, stolt, stram

hög-faLig
högfärdig

hö`vel
hyvel