Bokstaven A

 

I aftest
I gårkväll

AgA
ansvarskännande, ex.. ligge mâ AgA

AL
årder primitv plog
användes till potatiskupning

ALe (1)

kupa potatis ex. vi ska ALe päran

ALe (2)

föda upp, avla
ex. vi ska ALe ôpp kaLver

A'mpen
vara ivrig, jäktad

An`timen
bråttom med skörden

ann-bäklet
bakvänt, trångt, besvärligt

anne-vart
varannan

Ann-kost
SjäIvväxt, ofta krokigt trästycke lämpligt till redskap

Ann-sôLes
bakvänt, galet

ann-tôcke
annat sådant lika bra

artsôppa
ärtsoppa

As-bäLing
otäcking

Assint
totalt ingenting

Aven-tors
bakvänt. bakfram

AxôL
tvärslå på kälke eller skaklar