Bokstaven F

 

faL
fotspår, ex vi såg faLan etten

falle're
fattas

falit
ofärdig, dålig

fata
lasta kol i en kolstig

fatt
fotsteg

fet-gadd
kådrikt furustycke

fettje
en handfull lin enl. A Hellbom

fjöl
spade av olika slag, brödspade,
vändskiva på plog m m

fjär
fjäder

fLaga
flaga, flisa

fLasa
flamma upp (om eld)

fLat-hanna
flathand

fLat-nävan
handflata

fLen-skallig
flintskallig

fLi
gno, jäkta, arbeta fort, smutsa
ner sig, ex fLi ne sâ

fLisse
flabba, skratta

fLo-dike
stort avloppsdike

fLo-hAgA
hage som går ut i sjön

fLôta
flotte, ex hâ låg en flôta i sjön

fLôtt
fläsk-flott

fLôge
fluga

fLy
rask, snabb, (fly-hânt)

fLätte
hår-fläta

fLö
flöda, ex fLö över (rinna över)

fLöter
grädde

fnAs
fjäll, mjäll o.dyl

fnôka
nosa i boss och halm (om djur)

fnôske
söka, leta

for
kreatursfoder eller undertyg i plagg

freste
försöka

fôLa
fåle, även föda föl

fôLet
dräktig (om sto)

föLjs ôtt
följas åt

för
förr, tidigare

förbôrsam
försynt, tillbakadragen

fôrke
förmana, enträget uppmana

fot-lânn
vändteg vid plöjning

fri-vecke
drängs eller pigas vila eller
flyttvecka.

frô
frodighet, växtkraftig
(frô-gran, frô-tall, frô-skog)

fräss
hankatt

fräte
kreatur, även benämning på folk som man ser ner på

frö
förfrysa

frösst
frost

fyll
ved att fylla i kolmilan efter tändning

fyr-knytt stuge
mindre stuga med fyra timrade knutar

få-häv
dum, handfallen, ej tilltagsen

fäx eller fäcks
ladugård

fäx-kâre
skrapa att maka ut kogödseI

fäjen
glad, lycklig, nöjd, ex. vi blir fäjen då hâ komm främmene

fälle
falla

fämme
med räfsa ordna hö till ett fång

fäkte
arbeta fort, jäkta

fä'ssler
bärband eller rem för kont
och ryggsäck

färsta
förstuga

fögan
nästan, närapå ex.. ja gatt
fögan dra på munn

före
väglag (slä-före) släd-öre

föret
ostädat, oordning

förning
kost som gäst för med sig till
värdfolk vid bröllop o.dyl

föse
maka undan eller skrämma iväg

fösskig
murken, rutten