Bokstaven G

 

gadd (1)
spår; stig

gadd (2)
kådig furuved (tjärgadd)

ga´dde
några som tillsammans retar någon ex. dôm gadde ihopse mot'en

gagn
nytta, användbarhet

ga'ngs oxe
avelstjur

gall
ko som ej tar kalv

gammeL-pôjke
gammal ungkarl

gAra
blåsa svagt

ge`geL
tuvtåtel (gegeL-hö)

ge`le
rensa strömming

ge`reg
arbetsam, småsnål

get
bakre stum timmerkälke med
långa medar

gjisste
ställning för torkning av nät

gLapp
öppning, otätt

gLi
småfisk, fiskyngel

gLimms
slå miste, ej träffa med ett slag

gLip
reva, öppning

gLiring
pika hånfullt

gLise
kisa mot solen

gLop
pojke (skällsord)

glåmig
blek, se sjuk ut

gLôpa
rann mer än man tänkte
ex. hâ bäre glôpte stA

gLö-hyppe
kaka gräddad på eftervärmen
efter tunnbrödsbak

gnett
lusägg

gnôssle
smågnägga

gnåLe
gnälla, klaga

gnoLe
småsjunga

gôfte
fläkta

gomp
bakdel (ofta på häst)

grassere
svårt att vara still, härja

grädde
grädda bröd

gresst
otätt

gromm
kaffesump

gromLe
grumla

grônn
grund, även dum och enfaldig

grônne
fundera, ex gå å grönne

gôra
vara, rinna var, hosta upp slem

gôr-koe
klibbig grankåda

gör-less
utledsen, trött

gôr-tall
kådig, långsamt växande tall

go`slig
godlynt

gôsse
vid ivrigt berättande, skryt
ex gôsse, va stârk han var

grôpa-jol
fet, god matjord

grânnt-öm
ex. du ska vâra grânnt ôm katta

gräv
potatishacka (pärgräv)
även brodd på hästsko

gröne
milt kraftuttryck

grö`ppLer
smågropar

gröt-hövel
grov tölpaktig person

gubb-iuck
sönderbrutet tunnbröd uppkokt med litet mjölk, ätes med smör

gå ôtt
storkna, dö

gå`Le
långt bort, ex dôm bodde
långt a gåLe

gåL-milla
gå från den ena gården till
den andra

gåL-sop
person som springer mellan
gårdarna och pladdrar

gässte
bli bjuden på förtäring

gäte
valla boskap