Bokstaven D

 

dânnse
dansa

dask
föll i backen, ex han dask i backen

dittan
dit, till en plats där borta

divle
tvista, käbbla

dôbb
nätflöte

dôga
duga, ex kall-gröten dôgde
nog tin

dôgg
dagg

dôgLig
parningsduglig tjur

dômpen
trött, dåsig, slö

dôna
dåna, mullra

donge
hög av skräp i vedbod eller spillning av t.ex får och gris m.m. ex hä ut grisdongen

donke
slå, dunka

dôrj
ved eller höavfall

drag-lär
dragläder i sele

drâma tell
slå till kraftigt

dratt
föll pladask, ex han dratt på arsLe

dremne
smör o.dyl. som smälter av
stark värme

drôckne
drunkna

droL
liten rännil, vattensiuk mark

drôpa
droppa

drôsa
dråsa, rasa

druL
drulle, drummel

druLig
klumpig, oskicklig

drype
droppa, ex hâ dryp tå taka

drällde
spilla, tappa bort

drög
primitiv kälke, släpa

dröne
(om ko) råma sakta, Iångdraget

drövling
stor spik

dille
geting-bo geting-dilla

dysâ
hög av kvistar och annat skräp, som bränns vår och höst

dännan
där,där borta

däven
fuktig, ex. böxan ä sa däven