Bokstaven L

 

lAA
lada

lag-grânn
kräsen, bortskämd, noga på mat

la-mâ
ilag med

lappa tell
slå till med handen

lAske
sy läder (på skor och seldon)

le
öppning i hage, hässjeled mellan
två stolpar (gubbar)

like-tôcken
likadan

lill-skuss
herdestund

lir
lider skjul, bod, ex. stall-lir,
ve-lir

li-stôbb
stubb på åker sedan säden mejats

lômp
kort avhuggen stock, klamp

lônn-dynge
småfisa tyst

lônne (1)
stor brytspak för sten
och stubbrytning

lônne (2)
släpa fram timmer till väg eller lastbänk

lôsa
lossna

lure
rulla, insvepa, ex. katta ha lure ihop sâ framför spisen

lycke
Iöpknut, ögla

låge

gammalt vindfälle, kullfallet träd som ligger och ruttnar i skogen eller vid sjöstränder

lång-krånk
harkrank, stor myggliknande insekt

lång-räck
galopp

lång-rem
en anordning på timmerkälken
som hindrade att lasset stötte mot sten och stubbar

lämpan
omdöme, förnuft, måtta

läna
mjukna, töa, bli mildare

lârve
sladdra, skvallra

lâtt-bLi
låta bli, ex. du skulle ha lâtt-bLi jänta

lâtt-stå -sä
tillstå, erkänna

lävan
oväsen, stoj

lôsske
avlusa granska