Ur ” Stödes äldre rimkrönika” av E.A. Granberg.

Snart spordes så läran om kristen tro
ty Kettil i Vigge han hade ej ro
Han bjöd helt enkelt Stallare-Sven
att komma till Vigge och tala som vän.

Så byggdes i Wigge kapellet opp,
ett tempel i bygden i seklernas lopp
som spridde sitt sken över land och bygd,
som manade alla till kristen dygd.

Stallare-Sven som omnämnds är förstås Hälsingslands apostel Staffan Stalledräng. Hur hårt digerdöden 1349 gick fram i Vigge vet vi inget om, men troligen levde några igenom eftersom namnet Kettil förekom både före och efter digerdöden om man får tro Granberg.

/Ragnar Högbom.