Fornfynd och fornlämningar i Vigge

 


En yxa

 

En tväreggad yxa av en mörk, tät och hård bergart. Den är slipad och jämnbred och genomskärningen är trapetsformad.

Den blev hittad omkring 60 meter från Palsjön på en nyodling på ett djup av ca 15 cm. Den låg bland kolade fururötter

och småsten i närheten av några större stenar.

 


Ett Svärd

 

Ett 80 cm långt tveeggat järnsvärd med kort tånge. Detta betyder att den spetsiga förlängningen av bladet, som skall kilas i in i fästet, var kort.

Den blev hittad år 1882 eller 1893 då den fastnade i plogen vid en nyodling av en kulle.

Svärdet är damaskerat vilket innebär att den är tillverkad med en speciellt avancerad teknik och är av mycket hög kvalitet.

Träkaveln är delvis bevarad och möjligen kan en dekoration skymtas på den del där det yttersta trälagret finns bevarad. Klingan är böjd och avbruten.

Svärdet kan ha legat i en gravhög som genom åren blivit sönderplöjd. En grav som innehåller ett svärd är av särkilt

intresse eftersom dessa gravar tyder på att den döde haft en speciell ställning i samhället.

Bilden till vänster är en skiss över hur svärdet ser ut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


En Pilspets

 

Vid schaktning intill Elimkapellet i augusti 1953 hittade Konrad Söderberg och Ruben Högbom en pilspets tillverkad av grå kvartsit. Pilspetsen beräknas av arkeologer vara från ca. 2.500 år före Kristus vilket bevisar att det funnits människor i Vigge för 4.500 år sedan. Om det var jägare eller fast boende kommer vi aldrig att få reda på, men pilspetsen är det äldsta beviset på att det funnits människor i Vigge under väldigt lång tid.

Ruben Högbom berättar att pilspetsen fanns med i ett jordlass från Kurbits som hans pappa Nils  körde till kapellet, Ruben berättar samtidigt att hans mamma Klara talade om att ”Högängs Hampe” (Hans-Erik Nilsson född 1853 död 1921) på sin tid gick och svor när han harvade för att det var så mycket järnskrot i åkern på Högänge, saker som förmodligen slängdes på någon stenhög i området.

(Kurbits är en del av Högänge som idag är natur reservat)

Fyndet av denna pilspets är ett utomordentligt vackert exempel på den skicklighet med vilken våra förfäder bearbetade den hårda stenen.

 

Klicka på bilden för att göra den större. 

 

Mått på pilspetsen längd 83 mm. största bredd 25 mm. tjocklek 5 mm

Fotot på pilspetsen är taget 21 februari 2003 av Lars G Norberg.

                                                     

/Göran Säll


En båt?

 

På 20-talet så hittades något i Vigge som kanske var en flera tusen år gammal båt. Läs mer här!

 


Kapellruinen i Vigge

 

I Vigge så finns ett plats som enligt traditionen ska vara ett gammal kapell. Man kan fortfarande se ruinen (grunden)

på denna byggnad på en terrass sydost om Viggesjön. I närheten av terrassen finns även ett antal gravhögar.

Senare forskning har kommit fram till att denna ruin förmodligen är en husgrundsterrass från yngre järnåldern.

Läs mer här!

 


 

 

/Andreas Wikström

 

Källor:

Historiska Museet

"En gammal bolby belägen till skogs" av Lars Wilson. Publicerad i Oknytt 3-4/1993