Femtusen år gammal ”båt” i Vidingstjärn?

 

I mitten av 20 talet fick dåvarande pigan Frida Parment (Norberg) m.fl. se en konstig stock liggande i Vidingstjärnen

(Viggetjärnen) i Vigge. Frida blev nyfiken och bad några av drängarna hos Vidings att ta upp den konstiga stocken ur vattnet för att närmare se vad det var.

Det visade sig vara en urholkad timmerstock som var ca 4 meter lång och ca 50 cm bred. Den var urholkad och för- och akterspeglarna var ca 30 cm tjocka. Det var alltså en båt.

Sotrester tydde på att båtbyggaren hade använt eld som hjälpmedel till byggandet.

Vad man läst om olika tidsåldrar vet man att under stenåldern användes sådana båtar, och man kan då även undra hur länge människor har varit bosatta i Vigge? 

När man funderar över åldern på båten så byggde slavar i Nildalen den första av Egyptens pyramider då under den yngre stenåldern för 5000 år sedan.

I slutet av 1940 talet lämnade en av Fridas söner in ett foto och en skrivelse till Medelpads Fornhem och bad att få fyndet undersökt men någon undersökning kom aldrig till stånd och ”båten” förmultnade så småningom men platsen är fornminnesmärkt.

 

Berättat ur minnet av Fridas dotter Solveig som minns hur båten såg ut.

 

”Det är tragiskt att behöva konstatera att denna arkeologiska dyrgrip fått förmultna för att inte kvalificerade forskare eller riksantikvarieombud kommit till Vigge och undersökt det unika fyndet. Hade detta skett skulle ”ekstocken” säkerligen ha fått en framträdande plats på Huberget i Stöde eller Medelpads Fornhem på Norra Berget i Sundsvall och fått ta en hedersplats som ett av vårt lands äldsta fornminnen”.