Skepparen Olof Olofsson Wiström (1711-1788)

 

Olof föddes den 18 augusti 1711 i Vigge by Stöde socken. Hans föräldrar var riksdagsmannen Olof Jonsson och Sigrid Svensdotter.

Han var parets sjätte barn av nio, varav sju överlevde till vuxen ålder.

När Olof var 37 år gammal, år 1748, så gifte han sig med Margareta Abrahamsdotter ifrån Galtströmsbruk.

De fick fick tre barn tillsammans innan Margareta dog förmodligen strax efter det tredje barnets födelse.

Olof gifte om sig redan nästa år med en kvinna ifrån Hassel i Attmar, hon hette Brita Eliasdotter.

De fick två barn tillsammans.

 

Olof Olofsson var sjökapten eller skeppare. Han sades ha ägt en skuta som låg i antingen Njurunda eller Sundsvall. När Olof var ute på sjön så beklagade sig hans hustru över att hon under mannens frånvaro hindrades från att ta löv åt sina kreatur. Att ta löv eller lövtäkt betyder att hugga kvistar och samla löv av asp och björk till vinterfoder åt sina boskapsdjur.

Detta gick så långt att Olof beslöt att köpa upp några av sina syskons arvs andelar i fädernes hemmanet så att han fick ett lika stort hemman som sin bror Jonas Olofsson. Jonas var den som hade tagit över gården efter deras far.

Men nu ägde alltså Olof och Jonas lika stora den ursprungliga gården.

 

Förmodligen var det så att Olofs bror Jonas fick ta över gården medan deras far fortfarande levde.

Och istället för att bo i samma hus som sin far och sina syskon så lät Jonas bygga sig ett nytt hus ute på Näset någon gång runt åren 1758-59. Bilden nedan föreställer detta hus. Idag är huset rivet och såld som ved till Stockholm.

Tavlan är målad före andra världskriget.

 

Olof och hans familj däremot bodde kanske kvar i det gamla huset (klicka här för att se en bild på det) tillsammans med sin far Olof Jonsson.

Men han ville nog inte vara sämre än sin bror, speciellt inte nu när han ägde lika mycket mark som honom.

Vi vet att det hus som idag kallas för Vidings byggdes någon gång i mitten 1700-talet. Så det är inte helt otänkbart att det var skepparen Olof Wiström som lät bygga detta hus (se bilden nedan). Skulle detta stämma (observera att det än så länge bara är en teori) så fick Olof och Jonas far bo kvar i det gamla huset medan de byggde varsitt nytt hus.

 

 

Olofs andra hustru Brita gick bort 1764 vid 53 års ålder. Olof levde vidare i ytterligare 24 år innan han den 23 april år 1788 gammal dog 77 år gammal.

Hans äldsta son Olof Olofsson tog nu över gården på Näset (Vidings) i Vigge by.

 

/Andreas Wikström

 

Källor:

Kyrkoböcker

Helge Nybergs Familjeregister

"Resume över Widströmska släkten i Wigge by, Stöde socken" av folkskolläraren E A Granberg