Riksdagsmannen Olof Jonsson (1681-1745)

 

Olof Jonsson föddes 1681 som första barn till Jon Olsson och Sara Stigsdotter. Olof fars släkt kom ifrån Vigge och hans mor ifrån Attmarby i Attmar.

År 1690, när Olof var 9 år, så dog hans mamma vid förlossningen av hans syster Märta.

Hans pappa gifte om sig redan året efter med en kvinna från byn Lunde i Tuna socken, hennes namn var Anna Gudmundsdotter.

 

Den 13 augusti 1709 dog Olofs far Jon Olsson. I dödsboken så står det följande:

 

"Den 13 Aug. el. IV:de Storböndagen om aftonen afsomnade Joen Olson i wigge 64 år gammal begrafvin.

Lefvat tilsamman med sin förriga Hustro i 13 år och aflat 6 barn. Med den senare uti 20 år ungefähr utan lifzfrucht."

 

Att det andra äktenskapet skulle ha varit utan lifzfrucht (barnlöst) verkar inte vara helt korrekt. Enligt Helge Nybergs familjeregister så fick Jon Olsson och hans andra fru Anna en dotter, Sara, år 1696.

 

Det finns även två andra anteckningar i dödsboken som är värda att nämna. Den ena handlar om hans andra fru Anna:

"Hru Anna Gudmundz dotter ifrån Lunde och Tuna Sochen"

Och den andra, och kanske mest intressanta, lyder på följande sätt:

"som likwäl åstundade Prästen dagen til förne"

Denna anteckning kan betyda att Jon Olsson ville träffa prästen innan han dog.

 

Nu ärvde Olof gården efter sin far och bodde där tillsammans med sin fru Sigrid Svensdotter ifrån Usland.

De hade varit gifta sedan 1701 och hade redan fått fem barn, av dessa barn hade två dött vid en späd ålder.

Under de följande åren fick de fyra barn till varav alla överlevde till vuxen ålder, nu hade de fem söner och två döttrar.
 

År 1734 så blev Olof Jonsson utvald till riksdagsman i bondeståndet att representera Västernorrlands län.

Vid riksdagens öppnande så fick Olof plus ca 20 andra riksdagsmän chansen att träffa den dåvarande kungen Fredrik I. Detta skedde klockan 11.30 den 24 maj 1734 i Stockholm. Kungen hade tydligen varit på ett väldigt gott humör enligt riksdagens talman. Olof var även med på 1741 års riksdag.

 

Bilden nedan föreställer det hus som tidigare stod ute hos Vidings, det kan vara så gammalt som från mitten av 1600-talet. Skulle detta stämma så var det med stor sannolikhet i detta hus som riksdagsmannen Olof Jonsson och hans fru bodde. Huset är idag rivet och virket användes för att bygga bygdegården i Vigge. Det finns en kort beskrivning av huset i Tyko Högboms barndomsminnen.

 

 

Olof Jonsson dog den 9 november 1745 i Vigge, i dödsboken för honom kan man läsa följande:

”War en alfwarsam husfader, som warit Landets Rikzdagzman wid 1741 års riksdag samt förr ej fuller en gång”.

 

Nio år senare så dog hans fru Sigrid Svensdotter, i dödsboken för henne kan man läsa följande:

"Hustru Segrid Swänsdotter i Wigge Wiströmmens moder, fuit olim artium illiciter suspecta, sed in senectute illuminata. Dödde efter långsam blodgång och magsweda."

 Den latinska texten betyder följande:

”Var en gång i tiden misstänkt för olika förbjudna kunskaper, men på ålderdomen upplyst.”

Man kan ju undra vad det var slags förbjuda kunskaper hon kunde.

En annan intressant sak att kommentera är att Sigrid kallas för Wiströmmens moder. Vi vet att fler av hennes söner använde sig av efternamnet Widström, en av dem använde faktiskt även Wiström.

 

/Andreas Wikström

 

Källor:

Kyrkoböcker

Helge Nybergs Familjeregister

"Resume över Widströmska släkten i Wigge by, Stöde socken" av folkskolläraren E A Granberg

Bondeståndets riksdagsprotokoll. 2, 1731-1734

Bondeståndets riksdagsprotokoll. 4, 1740-1741