Olof Olofsson och den tragiska olyckan

 

Olof Olofsson föddes den 7 maj 1772 i Vigge by Stöde socken. Hans föräldrar hette Olof Olofsson från Vigge och Ingeborg Jönsdotter från Dälje i Tuna socken. Olof var sonson till skepparen Olof Olofsson Wiström på Näset i Vigge.

 

År 1801 så gifte sig Olof med Ingrid Pehrsdotter ifrån Ede. De fick tre döttrar, Ingeborg, Märta och Ingrid.

Men lyckan vände snart och år 1808 inträffade den stora tragedin. Detta år kom Sverige i krig med Ryssland och många unga svenska män behövdes som soldater. Jag vet inte om Olof redan var soldat innan år 1808 eller om han blev det i samband med krigsutbrottet.

Olyckan skedde när Olof och några andra soldater skulle placera ut en kanon på berget i Nedansjö. Plötsligt var det några hästar som stegrade sig och kanonvagnen välte. Olof, som antingen satt på vagnen eller stod bredvid den, träffades så hårt i huvudet att skallen spräcktes. Han fördes genast efter olyckan till Isac Olsson i Nedansjö, där han dog efter ett dygn.

Olof var känd att vara en god "hästkarl" och att ha vackra och heta hästar.

Efter lämnade han sig sin fru Ingrid och tre döttrar. Ingrid gifte om sig år 1810 med en man som hette Carl Mattsson ifrån Usland och de bodde kvar på gården på Näset i Vigge.

 

Olof och Ingrids tre döttrar hamnade hos deras förmyndare bonden Olof Pehrsson i Ede. Han var antagligen en bror till Ingrid Pehrsdotter.

Den 1 april år 1813 dog Olofs mamma Ingeborg av ålderdom. Och fem år senare den 14 april 1818 dog Olofs far Olof Olofsson av slag. I bouppteckningen för fadern kan man läsa:

"Bouptekning förrättad den 28de April 1818 efter förre Bonden Olof Olofsson i Wigge som blef död den 14de i samma månad 69 år gammal. Närvarande samtelige arfwingar, nemnligen afledne Sonen Olof Olofssons 3ne flickeBarns förmyndare Bonden Olof Pehrsson yngre i Eda. bonden sonen Jöns Olofsson i Westanbyn, döttrarne Christina och Margareta med deras män Bönderna Ingemar Pehrsson i Kjerfsta och Jon Carlsson i Böle hwilka alla så öfwerenskom, att all lösa ägendomen efter som det till uptekning framlemnades,
skulle nämnde arfwingar emellan fördehlas i 4 lika delar hwarigenom summan af .... å ...... ändå vunnes å i afgifter till de fattige .... .... Denna uptekning och .... .... i den årdning och på det sätt som härefter anteknat är."

De fattiga i socknen skulle alltid ha sin andel av slutsumman av bouppteckningarna och det är nog det som avses på slutet.

Här kan man läsa att sonen Olof Olofsson är död (han dog ju redan 1808) men att hans tre döttrar representeras av deras förmyndare Olof Pehrsson. Dottern Christina är gift med Ingemar Pehrsson och de bor i Kärvsta. Dottern Margareta är gift med Jon Carlsson och de bor i Böle.

Den avlidna sonen Olofs fru Ingrid och hennes nya man Carl fortsätter som sagt att bo på gården på Näset, de får flera barn.
Men när de Olof och Ingrids tre döttrar har blivit tillräckligt gamla ville de ha tillbaka sin släktgård. Exakt när Ingrid och hennes nya man Carl var tvungna att flytta vet jag inte, men det var senare än 1823.

 

Men nu flyttar Olofs näst äldsta dotter in tillsamman med sin man Olof Persson ifrån Usland. De gifte sig 1831 så det är mycket möjligt att Ingrid och Carl fick flytta ut detta år.

 

Det kan tilläggas att Ingrid Pehrsdotter och Carl Mattsson flyttade till ett hus i Gräfte by. I denna fastighet så startade deras son Mats Carlsson den första Baptistförsamlingen i Stöde. Detta skedde i salen på övervåningen och datumet var den 15 augusti 1856.

 

/Andreas Wikström