Utvandrarna från Vigge (English)

 

Mellan åren 1850 till 1930 utvandrade mer än 1,3 miljoner människor från Sverige. Omkring 200000 återvände, men mer än 1 miljon människor hade för alltid lämnad sitt gamla hemland. Den största anledningen till utvandringen var den stora överbefolkningen på landsbygden. Befolkningsmängden hade ökat fortare än vad det ålderdomliga jordbruket lyckades föda.

     Men det fanns även andra skäl till att människor utvandrade, religiös frihet, nya värnpliktsförordningen, och en orolig arbetsmarknad. Oavsett varför man valde att emigrera så måste det ha varit deras livs största äventyr, och de flesta hoppades på att deras liv skulle bli bättre i det nya landet.

     Mellan åren 1868 och 1909 emigrerade minst 48 människor från Vigge. På denna sida ska vi försöka ta reda på vad som hände alla dessa människor. Några livsöden är kända medan andra fortfarande är helt okända. Vill man läsa mer om en av familjerna som emigrerade från Vigge då ska man läsa "Att plöja nya fåror" av Emma Hedman.

 

Genom detta arbete kommer vi försöka ta kontakt med nu levande släktingar, både i USA och Sverige, för att få tag i fotografier, brev och annat som kan berätta deras livsöden. I bästa fall kommer Viggesidan göra det möjligt för familjerna på var sin sida om Atlanten att återknyta sina kontakter med varandra.

 

Klicka här för att komma till listan med utvandrare