Kriminalhistoria i Vigge

 

Under åren 1881 och 1882 började konstiga saker att hända i Vigge. Hö och andra saker försvann ur lador och fäbodar, byggnader började brinna. Dessutom såldes det en massa timmer utan att det egentligen höggs ner några träd.
 

Men så en kväll i slutet av februari 1882 upptäckte Nils Andersson att några personer höll på att lasta ut hö ur en lada. Han visste att ladan tillhörde bonden Per Larsson och att den brukade vara olåst.
När han kom närmare såg han vilka det var...
 
Det här blev början på den kanske största stöldhärvan i Vigges historia, och det är inte så konstigt att folk i byn fortfarande känner till den även idag, 120 år senare.
Men det är inte många idag som exakt vet vad som hände, vilka som var inblandade och varför brotten begicks.

De två första frågorna avslöjas i de domstolsprotokoll som finns att läsa nedan.
Den sista frågan om varför brotten begicks är svårare att svara på. Men vi vet att tiderna var hårda i Vigge (och i resten av landet) dessa år. många personer valde att emigrera till Amerika där möjligheterna till ett bättre liv fanns.

 

Klicka på följande rubriker för att läsa mera:

 

Persongalleri

 

Höstölden i Vigge år 1882

 

Elden är lös på Gläbacken!

 

Johan Arvid Kjellbergs fångakt

 

Per Erik Wiklunds fångakt

 

Fotogalleri över platser som nämns i protokollen

 

Domstolsprotokollen