Höstölden i Vigge år 1882

 

En dag i slutet av februari färdades Mikael Isaksson, i sällskap av Johan Arvid Widmark och hans bror Erik, förbi en lada som tillhörde Per Larsson. Då sade Widmark till sin bror:

- Hör du Erik, där är ladan, här är vägen, ur den ladan skola vi ta hö i natt.

Mikael tänkte inte mer på det utan åkte hem till Gläbacken som områddes av Widmarks bror Petter Wiberg.

 

Runt klockan 22.00 samma kväll fick Lars Mattias Granberg besök av Widmark, Per Erik Wiklund samt Per August Forsberg.

Med sig hade de en häst och en tom skrinda. Efter en kopp kaffe lovade gästerna att de skulle skaffa Granberg ett lass hö från Per Larssons lada. Men endast om Granberg tog med sig sin häst och skrinda och följde med dem. Granberg tvekade först men ändrade sig då Widmark lovade att han skulle slippa vara delaktig i själva tillgreppet.

 

Därefter gav sig de fyra männen i väg till ladan, Granberg och Widmark ställde sig på vakt medan de andra började lasta de båda skrindorna. Plötsligt upptäcker Granberg att en person kommer gående emot dem, det var Nils Andersson.

Granberg kunde andas ut, han och de andra kände Nils mycket väl. De visste att han inte skulle berätta för någon om vad de gjort under natten.

Männen tog allt som allt tre skrindor hö, en till Widmark, en till Granberg samt en till Widmarks bror Petter Wiberg.

Mikael Isaksson (som bodde hemma hos Petter Wiberg) vittnade senare om att Widmark på natten kom körande med en höskrinda som han sedan lastade ur i en tom hölada.

Senare på morgonen hade Wiberg sagt till Isaksson:

- Jonne har varit här med hö inatt, gå efter en skruck hö och ge hästen.

 

Nästa natt bestämde sig Widmark att de de skulle stjäla ännu mera hö. Han fick med sig Wiklund, Forsberg och även Nils Gustav Andersson. Widmark tvingade även med Nils Mattias Nilsson genom att hota med stryk.

Innan de fem männen gav sig av så ville Widmark att även Nils Andersson (obs. ej Nils Gustav Andersson) skulle följa med. Efter en viss övertalning så följde även han med, men innan de kom fram till ladan så vände Nils Andersson och gick tillbaka.

Denna gång höll Nils Mattias Nilsson vakt medan de andra stal 4 skrindor hö. Av dessa tog Widmark hand om två medan Nils Gustav Andersson fick de andra två.

 

/Andreas Wikström