Torparförsvar för Elias Olofsson i Vigge den 7 februari 1780

 

1 2 3 4

 

Klicka på bilderna ovan för att göra dem större. Finns det någon som kan hjälpa oss att tolka den

gamla handstilen, i så fall kontakta någon av oss på Viggesidan.