Kurbits

 

I Vigge så finns det ett område som kallas för Kurbits. Det ligger i närheten hemmanet som ligger öster om Viggesjön.

där Henrik Christophersson och Ingrid Nilsdotter bodde. På kartan nedan som visar hemmansdelningen 1796 och 1805

så kan man tydligt se vart detta område ligger. Idag kan man säga att området ligger strax öster om Högänge naturreservat.

 

Klicka på bilden för att göra den större

 

När man pratar om Kurbits så kommer jag att tänka på tre olika saker, dessa är:

Pumpa

 

 

Ett annat namn på Pumpa är Kurbits, det kommer från namnet "Cucurbita" som är den växtart som pumpor tillhör.

Vad kan pumpor ha gemensamt för Vigge? Antagligen ingenting.

I Sverige började man odla pumpor så sent som på 1700-talet, och då oftast i botaniska trädgårdar.

Och det skulle dröja långt in på 1900-talet innan de började odlas i vanliga trädgårdar.

Vigge har haft många saker men en botanisk trädgård lär nog inte ha funnits.

 

Det finns en närbesläktad växt som kallas Hundrova, denna växt har sedan länge använts som medicinalväxt.

Att den skulle ha odlats i området är nog mera troligt än att man odlat pumpor.

Men det är fortfarande inte helt säkert, Hundrovan odlas mest i södra och mellersta Sverige.

Det är inte säkert den skulle klara det norrländska klimatet.

Slutsatsen är att namnet Kurbits i Vigge förmodligen inte härstammar från någon speciell växt som odlats i området.

 

 

 

 

Allmogekonst

 

Vad har då allmogekonst med Kurbits att göra? Under 1700-talet så började okända målare i Hälsingland

att göra målningar av slingrande rosor. När denna typ av målning nådde Dalarna blev målningarna

mera fantasifulla och rosorna övergick till stora slingrande fantasiväxter som kom att kallas Kurbitsar,

därav namnet kurbitsmålning.

 

Men namnet Kurbits på kartan kan inte komma ifrån ordet "kurbitsmålning".

Detta beror på att ordet kurbits uppträder på Dalamåleriets blommor/växter första gången 1893

i "Ny Illustrerad Tidning". Och eftersom kartan gjordes nästan 100 år

tidigare så måste det finnas någon annan förklaring.

 

 

 

Bibeln

 

I den första översättning av Bibeln år 1541 så fanns ordet Kurbits, men i 1914 års översättning så byttes ordet ut mot "ricinbuske".

Men i den senaste översättning av Bibeln år 2000 så kom ordet tillbaka. I Jona 4:6 kan man läsa följande:

 

Herren tillrättavisar Jona

Herren Gud lät nu ett kurbitsträd växa upp över Jona; det skulle

skugga hans huvud och befria honom från hans missnöje. Jona

blev mycket glad över kurbitsen.

 

Bilden nedan föreställer en äldre kurbitsmålning som på ett väldigt tydligt sätt visar att ordet "Kurbits" i "kurbitsmålning"

är taget från Bibeln. Man kan tydligt se att den stora växten (kallad kurbits) bildar ett skyddande tak över männen på hästarna.

 

 

Bibeln var en väldigt viktig bok för människorna som levde förr i tiden och är det för många människor även idag.

Förmodligen var det så att Bibeln var en av de få böcker som bönderna hade tillgång till. Och då var det kanske inte så

konstigt att man hade Bibeln som inspirationskälla när man skulle sätta namn på en plats.

 

Varför finns det då en plats i Vigge som heter Kurbits? Ingenting på kartan avslöjar vad platsen kan ha använts till.

Kanske fanns här en plats där ett eller flera träd bildade ett tak över marken. Man kan tänka sig en öppen dunge

i skogen där de omkringliggande träden bildade ett tak.

Kanske framtida forskning kan avslöja vart namnet Kurbits i Vigge kommer ifrån.

 

/Andreas Wikström

 

Källor

Irene Ramberg

MB Kurbits

Dalamålningar från Västanå

"En gammal bolby belägen till skogs" av Lars Wilson. Publicerad i Oknytt 3-4/1993