Frågan: Var bor Viggesidans läsare?

 

Med denna fråga ville vi försöka ta reda på ungefär var våra läsare kom ifrån. Var det bara Viggebor som läste Viggesidan eller

fanns det människor från resten av Sverige också. Hela 77 personer var med och röstade, och  så här blev resultatet:

 

Jag bor i Vigge

  14.29% (11 röster)

Jag bor inte i Vigge men i Stöde socken

  7.79% (6 röster)

Jag bor inte i Stöde socken men i Sundsvalls kommun

  38.96% (30 röster)

Jag bor inte i Sundsvalls kommun men i Västernorrland

  2.60% (2 röster)

Jag bor någon annanstans i Sverige

  31.17% (24 röster)

Jag bor inte i Sverige

  5.19% (4 röster)

 

Vad kan man då säga om detta? Tydligen så bor de flesta av våra läsare (nästan 39%) i Sundsvalls kommun men inte i Stöde socken.

Och eftersom Sundsvall är en sådan stor stad så kan man väl anta att de flesta av dessa 39% bor där.

På andra plats med ca 31% kom de som bodde någon annanstans i Sverige (alltså utanför Västernorrland). Det var intressant att se att så många människor

i resten av landet intresserar sig för en liten by i Medelpad.

Av alla våra läsare så är ca 14% från själva byn. Tidigare trodde jag att alla våra läsare var från Vigge och att ingen annan brydde sig om hemsidan.

Men Göran (en av redaktörerna som bor i Sundsvall) förklarade att hemsidan intresserade fler än bara Viggebor, och efter denna undersökning

tvivlar jag inte längre.

En annan rolig sak som visade sig efter denna undersökning var att hela 5% av våra läsare kom ifrån andra länder än Sverige.

 

/Andreas Wikström Key