Personer bosatt i Vigge mellan åren 1500--1800

 

                        Vigge n.r 1

 

KÖP       ÄGARE                    FÖDD        DÖD         

 

1502    Per Sjulsson                      ????       ????      

1560    Erik Persson                     ????       ????

1610    Mårten Ersson                  ????       ????

1642    Pär Mårtensson                ????       ????

 

1

1660    Erik Pärsson                     16??       1678

            Märta Henriksdotter         16??       ????       hustru  från Fanbyn

            barn

            Mårten                             16??       16??    bonde från 1683

            Ingrid                                1660      1730      ogift

            Gölog                               1662      1742      båtsmanshustu

            Henrik                              1663      1782      bonde från 1690

            Gertrud                             1667      1743      ogift

 

2

1683    Mårten Ersson                  16??       16??       son till 1

            Sigrid                                16??       16??

                  dotter

            Gertrud                             1671      1741      till Ede

 

3    

1690    Henrik Ersson                   1663      1728      son till 1

            Anna Jonsdotter                1660      1732      hustru

                      barn

            Jon                                   1689      1773      bonde från 1715

            Mårten                             1691      17??       se n.r 18

            Olof                                  1693      ????

            Henrik                              1695      ????

            Karin                                1702      1787

            Pär                                   1712      ????

 

4

1715    Jon Henrikson                   1689      1728      son till 3

 h.1.     Ingrid Persdotter               1691      1760      från Myssjön Tuna 

 h.2.     Margareta Mattsdotter      1717      1795      från Lillström

            barn

            Henrik                              1714      1720     

            Erik                                  1716      ????

   u.ä    Valborg                            1716      ????       modern från Liden

            Jonas                                1718      ????

            Påhl                                  1720      1720

            Margarea                          1721      1803      till Hassela

            Ingrid                                1726      ????

            Catarina                            1732      ????

 

5

1730    Christoffer Persson           1702      1777      från  Myssjön Tuna    g.1731

            Karin Henriksson              1702      1787      se n.r. 3    hustru         

            barn

            Henrik                              1732      1806      se n.r. 6

            Margareta                         1734      ????       Attmar            

            Pär                                   1738      1768      se n.r. 21

            Anna                                1741      1770      Byn Torp

            Catarina                            174        1817      se n.r 20

 

6

1770    Henrik Kristofferson         1732      1806      se n.r. 5  g. 1754

            Ingrid Nilsdotter                1734      1798      från  Källsta   hustru

            Kristoffer                          1754      1822      se n.r. 7

            Cherstin                            1758      1841

            Nils                                  1761      ????       lantmätare tar namnet Vidmark

            Karin                                1764      1834      Ovanede Torp

            Henrik                              1768      ????       se n.r. 8          

            Ingrid                                1773      18??       Mörtsjön Torp

            Anna                                1777      ????

 

7

1790    Kristoffer Henriksson        1754      1822      se n.r. 6     g.1785

            Märta Eriksdotter             1757      18??       från  V.Loo   hustru

            dotter

            Ingrid                                1786      ????

 

8

1800    Henrik  Henrik sson          1768      ????       se n.r. 6.   g. 1800

            Gölin Olofsdotter              1778      18??       se n.r.  15     hustru

 

 

                            Vigge n.r. 2

 

1535    Kettil                               

1543    Olof Kettilsson

1549    Kettil Sjulsson

1560    Sjul Kettilsson

1590    Olof Sjulsson

 

9

1605    Olof Persson                     15??       1629                

            Karin Olofsdotter              15??       16??  hustru

            barn

            Olof                                  1604      1693      se n.r. 10   dödat av ett träd  ?  ?.

            Ragnhild                           1609      1645

 

10

1642    Olof  Olsson                     1604      1693      se n.r.  9.

            Karin                                16??       16??       hustru 

            barn

            Jon                                   1645      1709      se n.r  9

            Olof                                  1650      1696      död i Liden

            Sigrid                                1656      1734      död i Böle

 

11

1679    Jon Olsson                        1645      1709      se n.r. 10    g.1677   g. 1691

 hu. 1   Sara Stigsdotter                1650      1690      hustru från Attmarby.

 hu. 2   Anna Gudmundsdotter      1645      17??       från Lunde  Tuna.

            barn

            Olof                                  1681      1745      se n.r.  12

            Stig                                   1687      17??       båtsman

            Märta                               1690      1756

            Sara                                 1696      1736      till  Nedansjö

 

12

1703    Olof Jonsson                     1681      1745      se n.r. 11  riksdagsman 1734-1740

            Sigrid Svensdotter             1677      1754      hustru  från Usland

                                                    barn

            Jon                                   1701      1790      se n.r.  13

            Sara                                 1703      1703

            Karin                                1705      1706

            Sven                                 1707      ????      

            Karin                                1709      1783      båtsmanshustru

            Olof                                  1711      1788

            Sigrid                                1713      1740

            Ingemar                            1716      ????

            Nils                                  1722      17??       lantmätare  ?  ?

 

13

1750    Jon Olsson                        1701      1790      se n.r.  12

            Märta Jönsdotter              1717      1795      hustru  från Ede

            barn

            Olof                                  1738      1793      se n.r.  15

            Sigrid                                1741      1752

            Gölin                                1745      1794      till Ede

            Jöns                                  1749      1752     

            Jöns                                  1752

 

14

1760    Olof Olsson-Viström         1711      1788      se  n.r.  12

hu. 1.   Margareta Abrahamsd.     1721      1752      från  Galtström   g. 1748

hu. 2.   Brita Eliasdotter                1711      1764      från  Hassel         g. 1764

            barn

            Olof                                  1749      1818    se nr 16

            Abraham                          1750      1750

            Jonas                                1752      ????

            Margareta                         1754      1754

            Elias                                 1755      1841      se n.r.  22       

 

15

1775    Olof Jonsson                     1738      1793      se  n.r.  13           g. 1766

            Anna Nilsdotter                1745      1809      från  Ökne

            barn

            Märta                               1766      1828      till  Ede

            Gölin                                1769      1772     

            Sigrid                                1771      ????      

            Jonas                                1774      ????

            Nils                                  1777      ????

            Gölin                                1779      18??       se  n.r. 8.

            Anna                                1783      ????      

            Jonas                                1786      ????

                                                   

16

1775    Olof Olsson                      1749      1818      se  n.r. 14.   g.  1770

            Ingeborg  Eriksdotter        1753      1827      från  Dälje      Tuna

            barn

            Kristina                             1771      18??       till  Kärvsta

            Olof                                  1772      1808      se n.r.  17

            Ingeborg                           1774      ????

            Margareta                         1777      ????

            Jöns                                  1779      ????

 

17

1800    Olof Olsson                      1772      1808      se  n.r. 16

            Ingrid Persdotter               1778      18??

 

                                                   

                                    Övriga familjer

                                                   

                                                    18

            Mårten Henrikson             1691      17??       se n.r. 3

            Brita                                 16??       17??

            son

            Erik                                  1710      17??

                                                   

19

            Anders Nilsson                 1727      1795      från Vivsta Tuna

            Gertrud  Persdotter           1736      17??       hustru   från Myssjön Tuna

            barn

            Nils                                  1758      ????

            Pär                                   1761      ????

            Karin                                1763      1829

            Margareta                         1763      1763

            Margareta                         1765      ????      

            Brita                                 1770      ????

            Gertrud                             1773      ????

            Anders                             1776      ????

            Henrik                              1780      ????

                                                   

20

            Jakob  Olofsson                1739      1804      från     Fors  Tuna   g.  1773

            Karin Christofferd.            1744      1817      se n.r. 5

            barn

            Anna                                1774      18??

            Karin                                1776      ????

            Kristoffer                          1778      ????

            Margareta                         1780      1870

            Olof                                  1782      ????

            Gunilla                              1785      ????

            Kristoffer                          1787      ????

                                                   

   21

            Pär Kristoffersson             1738      1768      se n.r.  5    g. 1768

            Barbro Pärsotter               1734      1810      från  Ön  Tuna

            dotter

            Karin                                1768      1768

                                                   

  22

            Elias Olsson                      1755      1841      se n.r.  14

            Brita Nilsdotter                 1756      1816

            dotter

            Brita                                 1791      ????