Denna artikel var införd i någon av Sundsvalls tidningar den 12 Juni 1960.

 

Vigge skola upphörde i går Lärarinna gick efter 33 år.

 

Syrendoftande skolsalar, färgglada kjolar och unga vattenkammade herrar, ja allt detta som man förknippar med en riktig skolavslutning inträffade på lördagen runt om i provinsen. Märklig ur flera synpunkter blev skolavslutningen i Vigge folkskola i Stöde där lärarinnan Anna Höglund avverkade sin sista arbetsdag i går och skolan därefter definitivt stängde sina dörrar för bygdens ungdomar. Skolan skall nämligen dras in från och med höstterminen.

 

Elevernas föräldrar mötte mangrant upp för att närvara vid den sista lektionsdagen med åtföljande betygsutdelning och dessutom speciellt hylla den avgående lärarinnan fröken Höglund (se bild till vänster) som verkat i Viggeskola i hela 33 år.

Lektioner klassvis inledde dagen. Magister Per Erik Näsman kallade till sin sista lektionstimme i Vigge och fröken Höglund samlade nio elever i småskolan till kristendomslektion.

 

Den lilla skolsalen prunkade av sommarfagra blomster när fröken började frågandet. På de stora svarta tavlorna hade barnen i förväg färgtecknat ett vackert sommarlandskap. På blåmålade träbänkar närmast väggen satt elevernas anhöriga. Fröken Höglund spelade orgel och barnen sjöng vackra sommarpsalmer samt läste valda bibelord. Det blev en stämningsfull lektion som slutade med att en pojke läste slutorden i Jesu bergspredikan.

 

Fröken Höglund tackade därefter för den tid hon fått tjäna skolan och bygden. Det har mestadels varit glada dagar som jag alltid kommer att minnas framhöll hon bl.a.

 

Fruarna Klara Högbom och Elvira Widmark kom därefter in i salen och överlämnade blommor och en vacker minnesgåva från föräldrarna. Fru Högbom höll ett litet tal och rörd tackade hon den avgående lärarinnan för hennes uppoffrande arbete. En stund senare i samband med kaffefest i gymnastiksalen fick skolstyrelsens ordförande Herr Almer Höglund, Loböle tillfälle att hylla den avgående lärarinnan med blommor och en subskriberad gåva. Herr Höglund gav även en intressant redogörelse för skolväsendets utveckling i bygden.

Han berättade hur planerna på skolan i Vigge växte fram, hur tomtmark förvärvades redan 1898 och hur den nuvarande skolan kom till 1921. Skolarbetet var annorlunda förr. Vigge fick egentligen sin första skola 1864. Den var av ambulerande typ, skolan hölls igång sju veckor om året. Den första småskolläraren var unikt nog en man, han hette Hans Högdal och anställdes 1864.

 

En fjortonårig lärarinna, förmodligen Sveriges yngsta fick tjänst vid skolan. Hon hette Amanda Svedlund och kom från seminariet i Stöde.

 

 /Göran Säll