Vigge 2:7 ”Agustes”

 

Byggd 1910.

Anna och August Gradin samt barnen Agnes, Anna-Greta, Linnéa, Helge och Klara.