Vigge 1:32 ”Ullmarks”

 

Byggd 1850.

Anna och Henning Öberg samt barnen Stig, Barbro, Sigvard, Sven-Erik och Inger-Birgitta.

Klicka på länken för att se ytterligare en bild på huset!

 

Mer information om huset:

Byggd omkring 1850 3 lägenheter 5 rum 3 kök 1 affärslokal ,1 packbod, lokal för Viggesjöns
växelstation (på övervåningen). Lantbrukare Henning o Anna Öberg Barn Stig, Barbro, Sigvard,
Sven-Erik, Inger-Birgitta.. Firma: Viklunds Diversehandel. Inneh. köpman Gustav
Viklund
 

 

Huset Rivet!

I början på femtiotalet revs detta hus för att byggas upp av plank istället.
Och anledningen var, att byggde dom nya hus fick dom bättre lån enligt den

inställning kommunen hade på den tiden, följden blev att gamla fina timmerhus

revs ner och sågades upp till plank och blev nya hus.
/Göran Säll