Vigge 1:11 ”Näslunds”

 

Byggd omkring 1820.

  Greta och Artur Öberg samt barnen Siri, Nancy, Vanja, Sivert och Maj.

 

Huset Rivet!

I början på femtiotalet revs detta hus för att byggas upp av plank istället.
Och anledningen var, att byggde dom nya hus fick dom bättre lån enligt den

inställning kommunen hade på den tiden, följden blev att gamla fina timmerhus

revs ner och sågades upp till plank och blev nya hus.
/Göran Säll