Vigge, Fanbyn:1:11, 1:52 ”Olles”

 

Ingrid och Olof Karlsson samt fostersonen

Karl-Göran. Byggd omkring 1850.

Bilden överst föreställer det hus som användes på sommaren.

De två nedersta bilderna är samma hus.