Mina Förmåner!

 

Vers 1.

Medan jag nu har harpan stämd och klar vill jag låta henne klinga

kanske nästa dag är hon utur lag och jag kan ej henne tvinga

men när hon är stämd ljuder hon så väl

att varenda ton går genom kropp och själ

så det kan idag vara Guds behag att jag än en ton må bringa.

 

Vers 2.

Kom min syster bror som på Jesus tror sitten ner och hör på sången

om i lyssnen till jag berätta vill hur jag mår sen jag blev fången

ty jag är en Jesu Kristi fånge nu

och jag mår så väl men kära du

om varenda själ bleve Kristi träl skulle ingen bli förgången.

 

Vers 3.

Sen han fick mig fatt blev han själv min skatt tänk hur rik jag nu är vorden

allt vad här du ser ja och mycket mer båd i himlen och på jorden

allt är mitt jag har fått fastebrev därpå

herren vare lov som haver ställt det så

jag har arvelott i Guds fasta slott och en plats vid himlaborden.

 

Vers 4.

O vad jag är glad jag har nu en stad skönare än alla städer

Gud har staden byggt därför står han tryggt skakas ej av något väder

portarna är lov och fönstren av kristall

gatorna av guld och ädlaste metall

för den naken är och den hunger tär finnes både mat och kläder.

 

Vers 5.

Stadens mur du vet heter salighet gränserna av valda stenar

utom stadens mur satan går på lur men han får blott torra grenar

en gång uti tiden har jag honom tjänt

men för all min möda fick jag ej en cent

jag blev fattig där, är nu miljonär, bor vid älven som mig renar.

 

Vers 6.

Uti staden där jag och herre är och har tusende betjänter

ingen undersåt, ingen klagolåt alla äro där regenter

jag skall och regera uti tusen år

med min herre Jesus som för mig fick sår

när han döden slog och det land intog där all salighet mig väntar.

 

Vers 7.

Uppå detta vis Herren vare pris, skall i evighet jag hava

aldrig bliva trött alltid vila sött men ej tigga eller grava

men som kvinnor fordom följde Mirijam

så i evighet jag följa skall Guds lamm

stå varhelst han står gå varhelst han går aldrig stappla eller snava.

 

Vers 8.

Här jag bor i tält känner törst och svält jag är främling här på jorden

men jag väntar på att flytta få hem till de fullsatta borden

flytta till det land där inga sorger finns

där skall jag bli konung här är jag blott prins

där skall jag må gott i mitt kungaslott vandra bland den sälla hjorden.

 

Vers 9.

Nog för denna gång sången blir för lång om jag skulle allt berätta

därför slutar jag men en annan dag tänker jag att den fortsätta

men du kanske ej vill höra på min sång

säg mig det och jag skall tiga nästa gång

sjunger för mig själv invid livets älv där i ensamhet mig sätta.

 

Vers 10.

Nu jag uppdrag har och som lovat var vill jag här fortsätta sången

samma melodi samma poesi samma rim som förra gången

och om samma ämne sjunger jag igen

om min sköna stad och om min käre vän

vännen vit och röd som för mig blev död och med blodet löste fången.

 

Vers 11.

Jesus vännen kär alltid är mej när varje dag till världens ände

han mig lovat så och som pant därpå har han givit mig sin ande

när han kommer får jag och en krona skön

vilken han ska giva mig som nådelön

och i denna skrud såsom Kristi brud får jag fröjdas utan ände.

 

Vers 12.

Hemma i min stad är en skara glad alla av den gamla stammen

Abraham och Lot där de vila fått och nu må de väl tillsammans

De behöver aldrig mera skiljas åt

Deras herdar mer ej kivas på sin stråt

Här de bete fått evigt grönt och gott högt de sjunga nu sitt amen.

 

Vers 13.

Där får jag ock bo hjälp mig Gud i tro hålla ut till dess jag vinner

den som onder är får ej vara med ingen vila där han finner

men där utanför där har han sin far

den han troget tjänat alla sina dar

skall han få sin lön i den heta sjön som av eld och svavel brinner.

 

Vers 14.

Men det var ju ej om den onde nej som jag här nu skulle sjunga

Ty han är ej värd någon hyllningsgärd men en sten från Davids slunga

När han sig uppreser proklameras krig

Jag i Herrens namn befaller honom tig

Och han måste gå jag fortsätta må att min sång till ända sjunga.

 

Vers 15.

Lammet solen är uti staden där Herren Gud dess tempel vorden

dag där alltid är natt ej finnes där mörker endast här på jorden

och Guds härlighet i evighet jag ser

sol och måne där behöves icke mer

lammet är dess ljus lyser i mitt hus dukade står bröllopsborden.

 

Vers 16.

Här får den som tror klädnad ring och skor och sitt namn i himlen skrivet

nu hörs fröjdeljud här är gästabud sonen som var död fått livet

så gör himlafadern med varenda själ

som ej längre vara  vill en syndens träl

därför gå till Gud och bliv Kristi brud rum vid bordet blir dig givet

 

Vers 17.

Ännu får jag mer jag i ordet ser att i staden finnes brunnar

utur dem så nöjd öser jag med fröjd Esaias mig förunnar

Herren är min klippa och han är min sång

honom jag lovsjunger evigheten lång

bort med sådan sorg uti denna borg Gud all sällhet mig förunnar.

 

Vers 18.

Nu en myckenhet du av sången vet hur jag mår i fångenskapen

Mikaels befäl vaktar mig så  väl och det hörer ju till saken

här min skilda del för varje dag jag får

ledd av herrens hand det alltid väl mig går

ty jag omvälvd är utav Herrens här och det skyddar mig för draken.

 

Vers 19.

Nu farväl min bror uti glädje stor sången sjungen är till ända

du kan nu förstå huru jag får må fastän en av de elända

men jag är så nöjd så outsägligt glad

att jag har ett hem i himlens sköna stad

och jag föres ju dit som fånge nu där har fångenskapen ända. 

 

Denna långa sång sjöngs på skolhuset i Hassel

den 11 november 1900

av Carl Nilsson från Gransjön.

 

Avskrivet den 24 april 1901av

Johanna "Hanna" Jacobsson, Hassel Lucksta.

 

 

 

 

Johanna Jacobsson

 

Avskrivet  en andra gång den 9 mars 1992

av Ragnar Högbom, Vigge Stöde.

 

Digitaliserat av Göran Säll 2003.