Flitiga damer i Västanfläkt gav Vigge fin samlingslokal.

 

Siffran 13 betecknar för de flesta ett olyckstal som man bör undvika De tretton damer som kom att bilda stommen till syjuntan Västanfläkt, hör emellertid inte till de skrockfulla. 13 var man till antalet, då man först samlades och att siffran i stället blivit ett lyckotal bevisas av man i dagarna firat taklagsfest på den samlingslokal som tillkommit på deras initiativ.

 

Bristen på samlingslokaler på landsbygden har varit och är fortfarande ett stort problem. I byn Vigge, där det finns 35 hushåll har man tidigare fått hålla till i skolan eller baptistkapellet med sina sammankomster. Men det har varit ett önskemål, inte minst hos den kvinnliga delen av befolkningen, att en byns egen samlingslokal skulle komma till stånd.

I mars 1948 samlades så 13 damer hos fru Frida Parment, ordförande i Västanfläkt. Där beslöts att man skulle bilda en syjunta och pengar samlades för något ändamål. Så småningom stod det klart , att pengarna borde användas till en samlingslokal.

Vid den första syjuntan lämnade varje deltagare 1 krona, berättar fru Elvira Widmark som hör till dom som var med från början. För dom tretton kronor som vi fick, köpte vi garn. Så var början gjord. I fortsättningen fick vi allt fler medlemmar och höll syjuntor hos varandra. Vi stickade, sydde och vävde. De alster, som förfärdigades, sålde vi dels hemmavid, dels i Sundsvall. Dessutom ordnade vi auktioner och korgaftnar och innehållet i kassaskrinet steg så småningom.

Gåvor har också skänkts av personer utifrån. Den största fick vi av rådman G.Velander i Sundsvall. Vi skrev till honom och bad att få en gammal byggnad, som låg intill här och som han rådde om. Han svarade vänligt på vårt brev, satte sig i kontakt med oss och så en vacker dag var byggnaden vår. Då vi skulle riva den hade vi endast 1.700 kronor i kassan, men med god optimism har det som synes gått bra. Nu har det blivit en präktig samlingslokal av den på en tomt som tidigare tillhört oss. Edvin Nilsson heter byggmästaren och han har gjort ett bra arbete. I det här sammanhanget måste omnämnas, att karlfolket här i byn och för den delen också från andra platser, bl.a. Matfors, gett oss många dagsverken. Sammanlagt torde de stiga till omkring 300, skulle jag tro. Stöde kommun hör också till bidragsgivarna. Offervilligheten har som synes varit stor och det poängterades också då vi hade taklagsfest i lördags.

Fruarna Widmark, Parment, Kihlman och Persson och alla andra i syjuntan kan vara nöjda med sitt verk.

Fastigheten rymmer en stor samlingslokal med lysämnes rör, ett kafferum och kök. Här har Vigge i Stöde fått sin efterlängtade samlingslokal och den kommer att användas flitigt råder det inget tvivel om. Trivsamt är det där, trots att ännu en del arbeta återstår såväl utomhus som inomhus. Och sist men inte minst har arbetet för denna lokal bidragit till att öka sammanhållningen mellan byns medlemmar. Man har blivit som en stor familj.

 

Källa:

Infört i någon av Sundsvalls tidningar i januari 1952.

 

/Göran Säll