Lyckad skolfest i Vigge

I Vigge skola i Stöde hölls lördagen den 15.de en trevlig och välbesökt skolfest till förmån för elevernas planerade skolresa i sommar. Programmet inleddes med sång av barnen varefter folkskollärare Rosvall hälsade barnens föräldrar och övriga gäster välkomna. Därefter framfördes en talkör, kallad ”Adventsljus”. Efter ett par tomtepjäser läste Bengt Hamrin mycket vackert ”Tomten” av Viktor Rydberg. Så tågade Lucia och hennes tärnor in i salen och sjöng flera sånger. Efter kafferasten framförde barnen revyn ”Lyckoslanten” med älvbalett, ”Snaskparad”, ” Spara och Slösa” och många andra trevliga figurer. Den följande auktionen på av barnen förfärdigade ljusstakar, halmarbeten, bonader och dukar m.m. samt en mängd skänkta saker, gav mycket god förtjänst. Den efterlängtade skolresan kom ett stort steg närmare sitt förverkligande. Festen inbragte c:a 400 kronor.


Så skrevs det i tidningen 17 december 1945. Och pengarna gick till en skolresa till Stockholm.

Se bilden under skolkort år 1946.

 

Kjell Svanberg