Rostorpets Historia

 

År 1881 påbörjade arbetaren Erik Pålsson Ros, inflyttad från Gryttjen Attmar född i Bjuråker, uppodling av mark på norra sidan av Grössjön ägd av Olov Sandin, sedermera Norrvik AB. På ofri grund byggde han ett litet hus och ladugård för sig och sin familj. Äldsta dottern Ingrid Kajsa hade kommit till Vigge som piga tidigare och blivit gift med Sven Olov Svanberg från Kyrkbron i Myssjön. De var bosatta på södra sidan Viggesjön.

 

År 1897 lämnade Olle Svanberg sin familj, de var då bosatta i Lotjärn under Österlo. År 1898 föddes sonen Karl Anselm utom äktenskapet i Rödöns församling i Jämlands län. År 1900 flyttar Ingrid Kajsa (Ros Inga) till Sunderbyn i Luleå där hon träffar resehandlaren Karl Alfred Hall Eklund och familjen utökas med Alfred och Elin. 1904 kom hon åter till Vigge och bosätter sig på torpet i Grössjön. 1921 överlåter hennes syskon sin arvsandel i Rostorpet till Ingrid Kajsa; samma år begär hon att få friköpa marken av Norrvik AB som begär en summa på 285 kronor som avser skogsvärdet före uppodling.

 

Mellan 1922 och 1924 vistas Ros Inga I USA hos sina söner Karl och Alfred som tidigare utvandrat. Inga äger torpet till slutet av 1930 talet, då Sigfrid Svensson blev ägare.

 

Nuvarande ägare använder Rostorpet som sommarbostad. Torpet kallas än i dag för Rosens i folkmun. På generalstabens karta står det Rostorpet.

 

Se även handlingarna nedan!

 

Kjell Svanberg Januari 2010

Grössjön Vigge

barn barns barn till Ros Inga