Emigranter från Östanå

 

Namn och födelseår                           Emigrantår

 

bondson Anders  Viktor Viklund  f. 1871          1896

Karl Albin Lundgren f. 1894                      1913

Helge Erik Öhlén  f. 1904                        1929

Egron Emanuel Sjöqvist f. 1902                   1928

Petrus Alvar Backlund f. 1909                    1929