Emigranter från Kärvsta

 

Namn och födelseår                           Emigrantår

 

torparson Gustaf Axel Broms f. 1864            1883

torpardot. Sigrid Oliva Henriksson f. 1867     1893

 

arb. Nils Martinsson f. 1872                    1893

arb. Erik Martinsson f. 1869                    1896

 

skomakare Lars Olof Sjöström f. 1858            1893

 

arb. Abram Larsson f. 1874                      1895

bondson Erik Ersson f. 1869                     1896