Pärhistorik

 

Nån gång på förtitalet sattes päran däri Jannes dan före midsommaraftan.

Nils Högbom var där och ale, troligt var Jannes utan häst då! De var ju sent kann

tyckas, men sa otroligt mä pärer har aldrig skådats här omkring.

Pärkittan i källarn braka ihop, en del pärer rulla ner till sjön. Vilket elände!

Sa varte tell å ha dom på gårn så länge. Nils var där me pärmaskin, de vart

skumt innan hä va klart! Då hade de flesta av byns kvinnfolk kemma me

sina hinker ty ryktet om pärexplosionen gick fort och folk hjälpte varann på

den tin! Nils bruka säga: sätt aldrig päran för tidigt, dan före midsommar-

aftan är nog bäst. De kan nog diskuteras, de är kanske olika år.

 

I alla fall har jag försökt rehablitera händelsen då Jannes fick nästan för

mycke plugg!

 

”Först kom Gottfrids Lilly och Edvards-Emma å Frida Person å fru Vedin

å Vidings Frida å Angnars Maja å Anna Engblom å fru Hådén.

Sa kom Albertsvens Margreta å Erkes Hulda å Knös Amanda å fru Hamrin

å Ludvigs-Segre å Gottards Lydia å Tilda Vistrand fast dom va sen.

Nu plockar alla för fulla muggar, å prata skratter å släpper vär

Å alla går ju me krökta ryggar, å minskar järe ju far om fär.”

 

Monolog!

Vid sextiden var allt klart, nu återstod bara harvningen. Käringan knalla

eller rodde hemöver! De flesta skulle ju hem och dra tissan! Lite stel var

nog en del dan efter, men ingen vart utbränd eller körde i väggen!

P.S.

Kaffe å hastbullar bjöds ute på pärlanne, båna fick saft å en bulle!

 

Bengt Högbom