Statistik över Vigges invånare

 

Här har vi samlat en del statistik över Vigges invånare.

Statistiken är gjord av programmet "Min Släkt" som vi har använt för att göra

det nya registret.

Det finns säkert många felaktigheter i denna statistik, men det är ändå ganska intressant läsning.

 

 

 

Antal

Personer

1178

Familjer

269

Noteringar

193

Konfidentiella noteringar

0

Händelser

1519

Platser

81

Källor

2

Citat ur källor

0

Bilder

0

Länkar

0

 

 

 

Män

Kvinnor

Medellivslängd

44,9

47,3

Medelålder vid första äktenskapet

27,4

27,4

Medelålder vid första barnet

27,9

25,0

Medelålder vid sista barnet

36,4

32,3

 

 

 

Antal

Procent

Döda före 1 års ålder

30

14,6 %

Döda före 5 års ålder

50

24,3 %

Döda före 10 års ålder

59

28,6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namnstatistik

 

Män

 

Kvinnor

 

 

 

Förnamn

Antal

Förnamn

Antal

Efternamn

Antal

Olof

91

Anna

60

Jonsson

27

Erik

78

Margareta

47

Olofsdotter

24

Nils

69

Brita

44

Andersson

23

Johan

50

Märta

44

Jonsdotter

20

Per

47

Kristina

43

Persdotter

20

Jonas

37

Maria

28

Persson

20

Lars

31

Martha

26

Nilsson

19

Petter

29

Sigrid

26

Olofsson

17

Karl

24

Ingrid

24

Högbom

16

Anders

19

Johanna

23

Eriksson

14

Emanuel

19

Stina

22

Nilsdotter

14

Alfred

17

Elisabeth

21

Gradin

11

August

15

Katarina

21

Larsson

10

Paul

15

Sara

20

Vidmark

10

Albert

13

Erika

18

Ersdotter

9

Oskar

12

Karin

18

Hendriksson

9

Sven

12

Lisa

18

Ersson

8

Gustav

11

Mathilda

18

Höglund

8

Jon

10

Cajsa

17

Svensson

8

Mathias

10

Greta

17

Viklund

8

Carl

9

Ingeborg

13

Eriksdotter

7

Jöns

9

Linnea

13

Hendriksdotter

7

Petrus

9

Marta

13

Johansson

7

Albin

8

Hulda

12

Norberg

7

Andreas

8

Gertrud

10

Olsson

7

Gunnar

8

Helena

10

Sjölander

7

Bror

6

Inga

10

Vistrand

7

Fredrik

6

Frida

9

Björklund

6

Henrik

6

Elvira

8

Engblom

6

Valfrid

6

Emma

8

Johansdotter

6

Abraham

5

Kajsa

8

Jonasdotter

6

Adolf

5

Klara

8

Kilman

6

Alvar

5

Oliva

8

Lindström

6

Anselm

5

Signe

8

Näslund

6

Axel

5

Christina

7

Viberg

6

Bernhard

5

Elina

7

Andersdotter

5

Helmer

5

Elsa

7

Granlund

5

Hjalmar

5

Magdalena

7

Kristoffersson

5

Viktor

5

Olivia

7

Söderberg

5

Almer

4

Paulina

7

Holm

4

Arvid

4

Ester

6

Jakopsdotter

4

Cajsa

4

Hedina

6

Jönsdotter

4

Emil

4

Lena

6

Karlsson

4

Hans

4

Amanda

5

Larsdotter

4

Henry

4

Charlotta

5

Lidbom

4

Hilding

4

Elisabet

5

Olsson-Widström

4

John

4

Gölin

5

Södermark

4

Leander

4

Hildur

5

Thomasson

4

Mattias

4

Juliana

5

Ullmark

4

Peter

4

Karolina

5

Vestman

4

Abram

3

Lilly

5

Öberg

4

Algot

3

Selina

5

Bergner

3

Bertil

3

Alma

4

Brännström

3

Birger

3

Andretta

4

Forsberg

3

Christoffer

3

Catharina

4

Fröst

3

Edvard

3

Elin

4

Henriksson

3

Edvin

3

Engla

4

Jakopsson

3

Fosterson

3

Eugenia

4

Kerf

3

Fritz

3

Göthilda

4

Källman

3

Gottfrid

3

Ingegerd

4

Landell

3

Johannes

3

Julia

4

Lif

3

Kristoffer

3

Martina

4

Matsdotter

3

Martin

3

Ottilia

4

Nordstrand

3

Mikael

3

Sofia

4

Roos

3

Mårten

3

Vendela

4

Sjulsson

3

Paulus

3

Agneta

3

Svanberg

3

Pär

3

Amalia

3

Svensdotter

3

Rune

3

Andrietta

3

Sörgren

3

Sigfrid

3

Beda

3

Vestling

3

Sigvard

3

Fredrika

3

Wiklander

3

Torsten

3

Helga

3

Abrahamsdotter

2

Valter

3

Henrietta

3

Aronsdotter

2

Allan

2

Margit

3

Aspman

2

Anna

2

Petronella

3

Backlund

2

Anor

2

Selma

3

Bergman

2

Aron

2

Viktoria

3

Bylund

2

Bengt

2

Ada

2

Carlsson

2

Bernt

2

Agnes

2

Eklund

2

Daniel

2

Alva

2

Eliasdotter

2

Ejnar

2

Anny

2

Engström

2

Erhard

2

Astrid

2

Hamberg

2

Ernst

2

Augusta

2

Hamrin

2

Evald

2

Barbara

2

Hansson

2

Gideon

2

Barbro

2

Hast

2

Göran

2

Birgitta

2

Kettilsson

2

Gösta

2

Britt

2

Klang-Persson

2

Göte

2

Britta

2

Kristoffersdotter

2

Harry

2

Catarina

2

Källberg

2

Helge

2

Cecilia

2

Kärf

2

Hendrik

2

Edit

2

Lodin

2

Henning

2

Eleonora

2

Mattsdotter

2

Ingemar

2

Elsy

2

Nordlander

2

Ingrid

2

Evelina

2

Norman

2

Ingvar

2

Georgina

2

Olsdotter

2

Ivar

2

Gerda

2

Palm

2

kettil

2

Gunborg

2

Pålsdotter

2

Klas

2

Gunhild

2

Pärsdotter

2

Knut

2

Gunilla

2

Renman

2

Kristina

2

Gunnel

2

Ros

2

Leonard

2

Götilda

2

Sandin

2

Niklas

2

Henny

2

Sundin

2

Olov

2

henrika

2

Vesterlund

2

Ragnar

2

Ida

2

Westerlund

2

Sigurd

2

Jenny

2

Wård

2

Teodor

2

Lydia

2

Andersson-Widén

1

Tyko

2

Majvor

2

Andersson-Vidmark

1

Valdemar

2

Matilda

2

Aronsson

1

Verner

2

Nanny

2

Berggren

1

Vilhelm

2

Olga

2

Berglund

1

Abdon

1

Ragnhild

2

Bergström

1

Agnar

1

Siri

2

Berner

1

Ahrtur

1

Ulrika

2

Björkgren

1

Alexander

1

Valborg

2

Brolin

1

Alvin

1

Vanja

2

Cervin

1

Ante

1

Adela

1

Christoffersdotter

1

Arne

1

Adelia

1

Dahlin

1

Arnold

1

Aina

1

Danielsdotter

1

Artur

1

Albertina

1

Danielsson

1

bodde

1

Alfhild

1

Edström

1

Borvid

1

Alfrida

1

Ekblom-Vallblom

1

Bruno

1

Angelika

1

Ekholm-Kilman

1

Carin

1

Anjelika

1

Ekström

1

Conrad

1

Antolidia

1

Erikssdotter

1

David

1

Arvida

1

Erksson

1

Eilert

1

Berta

1

Fanberg

1

Einar

1

Birgit

1

Fanqvist

1

Elias

1

Borghild

1

Forsell

1

Ernfrid

1

Carin

1

Forslund

1

Eugén

1

Carolina

1

Fredrika

1

Evert

1

Catherina

1

Frohm

1

Fadern

1

Cherstin

1

Gode

1

flickorna

1

Cornelia

1

Granberg

1

Foserbarn

1

Dea

1

Granell

1

Fosterbarn

1

Desidera

1

Grelsdotter

1

Fred

1

Dorotea

1

Gudmundsdotter

1

Fredrk

1

Dorothea

1

Gustavsson

1

från

1

Eira

1

Göransdotter

1

Gabriel

1

Elfrida

1

Hall-Eklund

1

Georg

1

Elionora

1

Hansdotter

1

Gereon

1

Ellen

1

Hedman

1

Gerhard

1

Elma

1

Hendrksson

1

Gotfrid

1

Emanuel

1

Henriksdoter

1

Gotthard

1

Emelia

1

Hinriksson

1

Greta

1

Emmy

1

Holtgren

1

Gullik

1

Eufrosyne

1

Hybinett

1

Halvar

1

Eva

1

Hådén

1

Harald

1

Fosterbarn

1

Hägglund

1

Hilarus

1

Frideborg

1

Högberg

1

Hilmer

1

Geijan

1

Högfeldt

1

Hinrik

1

Gun

1

Isaksdotter

1

Inge

1

Gustafva

1

Isaksson

1

Isak

1

Gölog

1

Jansson

1

Isedor

1

Göta

1

Johandotter

1

Israel

1

Hanna

1

Johansson-Hallén

1

Jakop

1

Helge

1

Johansson-Myr

1

Joel

1

Helny

1

Johnsdotter-Grip

1

Josef

1

Hembiträde

1

Jonnson

1

Kajser

1

Henrik

1

Jonsson-Vallmark

1

Katarina

1

Hervor

1

Josefsdotter

1

Konrad

1

Hilda

1

Jönsson

1

Leksand

1

Hildegard

1

Jönsson-Säll

1

Lena

1

Hilma

1

Karlsdotter

1

Linus

1

Ingborg

1

Kjelander

1

Lisa

1

Ingegärd

1

Kjellberg

1

Ludvig

1

Inger

1

Kristina

1

Magnus

1

Irene

1

Lenberg

1

Malte

1

Iris

1

Lindberg

1

Manfred

1

Irma

1

Lindqvist

1

Maria

1

Josefina

1

Lundberg

1

Marta

1

Justina

1

Lundin

1

Mats

1

Katharina

1

Magnusson

1

Matts

1

Katrina

1

Mathsdotter

1

Nikolaus

1

Konstanse

1

Mathsson

1

Olle

1

Krissie

1

Mattias

1

om

1

Laurina

1

Moberg

1

Osäkert

1

Lidéa

1

Mårtensson

1

Otto

1

Magareta

1

Nidén

1

Pappan

1

Magnhild

1

Nils

1

Per-Olof

1

Margaretha

1

Nilsdotter-Thom

1

Phål

1

Mari

1

Norelius

1

1

Marianne

1

Norin

1

Rangvald

1

Mary

1

Norling

1

Reinhold

1

Matihlda

1

Nylund-Carlsson

1

Reinold

1

Miranda

1

Olof

1

Robert

1

Naémi

1

Olofsdotter-Stockhaus

1

Roland

1

Oskaria

1

Olofsson-Lundholm

1

Ruben

1

Paul

1

Olsson-Lundberg

1

Runo

1

Rakel

1

Olsson-Stockhaus

1

Salomon

1

Rebecka

1

Olsson-Viström

1

Seved

1

Regina

1

Paulsson

1

Severin

1

Runa

1

Paulsson-Granell

1

Sixten

1

Rut

1

Persson-Videll

1

Sjul

1

Ruth

1

Pettersson

1

Stig

1

Saga

1

Påhlsdotter

1

syskon

1

Saida

1

Pålsson-

1

Sören

1

Sigid

1

Rask

1

Tage

1

Signhild

1

Renström

1

Thomas

1

Siv

1

Roos-Widell

1

Tjärnsjön

1

Sonja

1

Sellgren

1

Tomas

1

Svea

1

Sjöberg

1

Tore

1

Syster

1

Sjödin

1

Torild

1

Tora

1

Sjölund

1

Ture

1

Vendla

1

Sjöstetdt

1

Ulrik

1

Vera

1

Stigsdotter

1

Wiberg

1

Vilma

1

Stockhaus

1

Wilhelm

1

Viola

1

Sund

1

Willehard

1

 

 

Sundström

1

Willhelm

1

 

 

Söderlund

1

William

1

 

 

Thomasdotter

1

Vilmer

1

 

 

Tillberg

1

Åke

1

 

 

Tjerneld

1

är

1

 

 

Tomasson

1

Östen

1

 

 

Tungren

1

 

 

 

 

Vedin

1

 

 

 

 

Vestin-Olofsson

1

 

 

 

 

Viding

1

 

 

 

 

Widmark

1

 

 

 

 

Vidmark-Kjellberg

1

 

 

 

 

Wikholm

1

 

 

 

 

Wiklund

1

 

 

 

 

Wikström

1

 

 

 

 

Ågren

1

 

 

 

 

Åsén

1

 

 

 

 

Åström

1

 

 

 

 

Öberg-Nilsson

1