Reparation av Kilstugan 1992

I flera år har Vigges förnämliga jaktlag umgåtts med tanken att utföra en reparation av Kilstugan i form av fönsterbyte, lagning i torkrummet samt målning utomhus m.m. Stugan har inte samma betydelse som förr vid skogsavverkning och jakt, men den är värd att bevara för eftervärlden, eftersom den tycks vara ett omtyckt vandrings mål för bärplockare och andra.

Under den gångna vintern har Stig Högbom tagit kontakt med Olle Kristow. Han sitter i styrelsen för Brattås stiftelsen som är ägare till stugan och skogen däromkring. Stig undrade om stiftelsen hade något intresse att bidraga ekonomiskt vid en ev. reparation. Svaret blev överraskande positivt. I första hand lovade han 3.000 kronor, till främst inköp av fönster. Kanske mer senare.

När allt således var grönt, beställdes fönster hos Danielssons i Ljungaverk. De hämtades av Klas Öberg, Sigurd Eriksson samt Niklas Hådén med Reidars pickup. Sedan fraktades till Mikael Högbom för målning.

Så gick några veckor och fönstren blev målade tre gånger. De fraktades sedan till Vigge. Lördagen den 25 juli kom Hans-Göran Hådén med hjulgrävare och placerade dem i frontskopan för vidare transport till Kilstugan. För att allt skulle gå väl följde Lars-Ivar och undertecknad med. Klas och Täppas var också med. Färden upp gick fint. När fönstren var avlastade grävde Hans-Göran ett vattenhål intill stugan som förhoppningsvis kommer att ge vatten.

Så kom dagen R som i reparation, den 1 augusti. Hela jaktlaget var kallat. De närvarande var:
Klas, Sigurd, Karl-Oskar, Lars-Ivar, Hans-Göran, Niclas, Reidar, Mikael, Stig, Alf samt undertecknad.
 

Sågning (klicka på bilden för att göra den större)

Frånvarande: Lars G Norberg som hade varit omöjlig att nå med bud. Gereon Eriksson hos sin fru i Wallersvik och Martin Högbom på Stöde marknad eller något med facket.

Arbetsfördelningen:
Målare: Reidar, Mikael, Anders, Niclas och Karl-Oskar.
Snickare med fönster: Sigurd, Klas, Lars-Ivar och Stig.
Snickare med Torkrumsgolvet: Alf och Hans-Göran
Utan uppdrag: Undertecknad.

Det var nog första gången det förekom både el och telefon på Kilen, eftersom Stig höll med sitt elverk som levererade ström till sågar och hyvel m.m. Lars-Ivar höll med telefon. En god hjälp att frakta grejor dit upp var Alfs och Klas minitraktorer.
Arbetet utfördes med stor iver av de närvarande frånsett något som vi aldrig hade räknat med eftersom Täppas var med. Hans tillsyn tog den mesta tiden av Klas och Hans-Göran. Kl. 12:30 kom Eva, Karin och Ing-Mari med förplägnad i form saft, öl och andra matvaror. Ansvaret av Täppas övertogs nu av Eva och Karin. Ett alltför tungt ansvar på så tunna axlar. Hans-Göran tyckte sig ha märkt att Täppas vädrat älg, men det visade sig vid närmare kontroll Vara en Sorex araneus (näbb mus).
 

Rast (klicka på bilden för att göra den större)


Ett välkommet besök var Kalle Ekström. Han var en av dom som var med och byggde stugan och var glad att den blir bevarad.

Vid tretiden var det arbete som kunde göras klart, plus att några älgpass blivit upphuggna. Färden hem kunde så anträdas efter en hel del bråk om vem som skulle få leda Täppas. Hans-Göran avgick med seger.
 

Rast (klicka på bilden för att göra den större)


Väl hemkommen söderifrån åkte Gereon och Sven till Sigurd och hämtade fönsterfoder m.m. som han hade iordningställt och gick upp till stugan och gjorde klart kring alla fönster. Dessutom donerade fina hyllor som också blev uppsatta samma dag. Plåten bakom spis röret är också på plats. Det arbetet utfördes av Alf m.fl.
Tisdagen den 8 september gick Ing-Mari, Eva och Klas och skurade stugan som nu är i det närmaste klar vad det gäller snickerier. Det arbete de då utförde är värd all beundran. Stugan står nu klar att hälsa gamla och nya besökare välkommen.
 

Rast (klicka på bilden för att göra den större)


Vid ytterligare kontakter med Brattås stiftelse (SCA) blev resultatet det att de var villiga att bidra med 4.500 kronor, vilket vi är mycket tacksamma för.

Ett stort tack till alla som gjorde att reparationen blev möjlig.

/Ragnar Högbom