Ordlista

  1. rågångarnes uppgående - När gränsen mellan mark- och sjöområden uppgicks.

  2. rå / råmärke - Stenröse, fast naturförmål, uthuggning, påle eller dyliks som utmärker en gräns för mark- eller sjöområden.

  3. röret - Ett stenröse.

  4. tunnland - motsvarar 1/2 hektar = 5000 kvatdarmeter

  5. kappland - motsvarar 1/32 tunnland vilket är ca 156 kvadratmeter

  6. starr - Halvgräs tillhörande släktet Carex Lin. Ansees vara mindre värdefullt. Används som kreatursfoder.

  7. hära - Gräset Nardus stricta Lin., borstgräs, ängsborst, getskägg, stagg. Benämnt som fårgräs.

  8. hårdvall - Gräsbärande mark (vanligen högre liggande naturlig äng) som är torr och fast.

  9. tegskifte - uppbrukad mark enligt tegskifte (innan storskiftet).