Jaktradion

 

Klockan är ungefär åtta och jag har just kommit från Stöde och slagit på jaktradion och får lyssna på följande.

- Hallå Klas från Ragnar, har du hört nanting?
- Klas här, jasså äre dags för tôcke grågosser å vakne nu, å föresten äre alldeles lugnt, Stig ä ute mâ hunn bortôt Tornmyra.
- Stig här, ja fick tag i na spôr men dôm drog iväg mot Orrhällan, sa nu vänner ja å går mot Römura, slut.
- Reidar här, äre nan sôm vet va na klôcke är? JA hade Lisbets men hu ha stânne, slut.

- Sigurd här, ha man inga klôcke ska man vâra hemme, föresten sa ära kvart i nie.

Så smäller ett skott, varifrån vet ingen varför följande radiodialog kunde höras.

-Sigurd här, nu small det nere vid Håsjön.
- Klas här, du gatt för fagerlund höre att hä va Grössjögran sôm sköt.
- Sigurd här, hör man dålit ska man vâre hemme, hâ va ju änna bortôt Mokoja hâ small,klart slut.
- Micael här, äre nan sôm vet ôm Stig kom hitöver, ja for ju från snusen, o hua va ja frys!
- Klas här, äre nan sôm vet va fagerlund Geron ä ?

Pang, ett skott hördes på nära håll.

- Anders här, nu smalle nermâ Kalvkroken där Sigurd sett.
- Lars-Ivar här, skare vâra Sigurd sôm ha sån tur, först jornalisten åssa en alg i backen. ( Jornalisten var en kvinna från S.T. som var med på jakten ett par dagar före.)
- Klas här, äre ingen sôm hört na från Geron?
- Gereon här, xxxccckakczzzzzzccww.
- Sigurd här, nu har Gugge fel på radion igen, Klart slut.
- Hans-Göran här. va i gröne ha du föle karl-Oskar då hâ skramle sa hemskt?
-Karl-Oskar här, hâ va bâra en tombôrk sôm ramle ner från torne å rätt på en sten, äre na mer du vill veta sôm inte angålâ?
- Klas här igen, ä Niclas hos däg Alf, du sir väl ätter sa han inte sett å frys?
- Stig här, nu du Anders få du si ôpp för nu kom dôm.

Pang, pang!!!!

- Anders här, ja nu äre klart, hä va e litta kvige men nu ära i backen Stig ä här å hjalpe mâ å ta ura.
- Klas här, fagerlund va bra men va gröne ä Geron?

Nu small ett skott, och sen ytterligare ett.

- Alf här, nu sköt ja en kalv därmâ Fridas sten, han följde mâ koa men henne såg ja inte riktigt sa hu fick gå.
- Klas här, då avbryt vi å försöker få fram dom. Kan Niclas åke mä däg Alf? Men försök å få tag i Geron. Klart slut.

Ja så är jakten på förmiddagen avslutad, de skjutna djuren hemkörda och flådda, man sitter i köket och äter och dricker kaffe, Niclas kommer in och upplyser om att maten inte passar, Sigurd citerar sin gamle far. ” Ingen ä glaare än jag, men gå ifrån bole”.
Dessa kloka ord påminner om Sokrates eller någon annan stor man. Av tid och utrymmesskäl kan vi inte ta med alla Anders citat av Axel Engblom, Einar Edström, Lincoln, Ante Ström och andra stora tänkare, i så fall skulle inget papper räcka till.
Så blir det åter uppbrott ty nya älgar väntar, men faktum kvarstår,
Va i gröne ä Geron

Ordagrant nedskrivet av lyssnaren
Ragnar Högbom.