Avsöndringar från Högänget, Skoltomt och Kapelltomten

Mars 1909 erbjuds Stöde församlings skolkassa att köpa Vigge skola med tomt för 3500 kr eller hyra för 300 kr/år, skolan ägdes då av Vigge byamän på ofri grund, tomten ägdes av Högängstorparen Hans Erik Nilsson (Hampe) och hans hustru Anna Erika. Kyrkostämman förslog kyrkvärden Carl Ulén och kommunalstämmans ordförande K Viström att sköta förhandlingar. I köpet skall en säng och diskbänk ingå samt att få ta vatten i Högängets brunn. Köpesumman fastställdes till 3530 kr varav 3450 kr till Vigge byamän och 80 kr till markägaren (Hampe) för 1831 kvm. 5 % ränta skall utgå tills full likvid erlagts. Köpekontraktet är undertecknat av Hans Erik Nilsson och hustrun Anna Erika Ersdotter, säljare.

 

Carl Ulén och Karl Viström är köpare vars underskrifter bevittnas av Daniel Höglund och Johan Arvid Vidmark (båtsmans Janne). Skolhuset avser gamla skolan som stod på den nedre gränsen på tomten, bild på den finns i skolkortet från 1917.

 

Den 3 mars 1920 tecknas köpekontrakt för tillköp av tomtmark: en 10 m bred och 82m lång remsa på norra sidan; ungefär den bredd som behövdes för f d vedskjulet. Då fick Hampe bättre betalt: 500kr för 820 kvm. Kontraktet är undertecknat av Hampe och fru som säljare och för Stöde församlings skolkassa enligt uppdrag P Vestlinder som köpare. Bevittnas av Daniel Höglund och A. Höglund.

 

Det såldes ej hur som helst: Det skulle vara intyg på att den försålda ytan ej översteg 5 % av stamhemmanets areal. I detta fall var Näset stamhemman på 656,9 ha.

 

Kapelltomten

1908, den 20 augusti, utfärdas köpehandling på försäljning av en tomtlägenhet kallad Högbacken nr 1. Anders Leonard Viklund, Karl Edvard Karlsson och Gabriel Sellgren köper en 900 kvm stor tomt, där kapellet ligger i dag, för 250 kr. De köpte även ett hus som tidigare varit en logelokal i Lotjärn efter vägen till Gräsmon vars föreståndare skall ha varit Anders Petter Norberg i Lotjärn. Huset blev ej färdigt för Märta Vestling, född Vistrand 1907, berättade att då hon började skolan stod det ofärdigt fram till 1919 då Stöde Baptistförsamling köpte och färdigställde det till Kapell, som är renoverat ett antal gånger sedan dess. Det fanns tydligen en IOGT loge i Vigge på den tiden för det finns IOGT ordnar med olika gradbeteckningar kvar efter min farmors mor Sigrid Henriksson, hushållerska till Johan Arvid Vidmark.

 

En tredje avsöndring av Högänget skedde 1945 när sonen Per Edvin Gradin byggde sitt egnahem norr om Kapellet som ett barnbarn äger i dag.

 

 

Köpehandlingar avskrivna mars 09 2010 av Kjell Svanberg

 

P.S. Jämför uppgiften som lämnades till ST 1960 vid reportaget om skolans nedläggning under berättelser på Viggesidan. DS

 

Se hur Högänget ser ut då och nu! Klicka här!