Kollekthåven från Vigge

 

Henrik (Henrich) Christophersson tillhörde en av de två ursprungliga familjerna i Vigge.

Denna familj härstammade från Per Sjulsson och de bodde på den östra sidan av Vigge sjön.

Henrik föddes 1732 och var 20 år då han gifte sig med den 18-åriga Ingrid Nilsdotter från Källsta.

De kom att bli ägare till det från 1500-talet oskiftade hemmanet öster om sjön på 21,5 mål.

Tillsammans fick de sju barn som alla överlevde till vuxen ålder.

Barnen hette Kristoffer, Cherstin, Nils, Karin, Henrik, Ingrid och Anna.

 

År 1759 skänkte Ingrid och Henrik Christophersson en kollekthåv till den nyinvigda kyrkan.

Håven bestod av svart schaggtyg, invändigt klädd med sämskat skinn, utvändigt försedd med

silverbeslag och en tofs av fransar under. På holken för skaftet, som var av silver, hängde i små länkar

en silverplåt med givarnas namn och årtal. En liten krok bakom plåten visar vad flera minns,

att det i en kort kedja hade hängt en liten pingla av silver.

En likadan kollekthåv hade några månader tidigare skänkts till kyrkan av Ingrids broder gästgivaren och kyrkovärden
Matts Nilsson och hans hustru Ingrid Carlsdotter i Källsta.

När kollekthåvarna, som varit i användning hela tiden på 1960-talet insändes till Nordiska Museet för renovering,

förklarades vid återsändandet, att de i fortsättningen endast borde användas vid högtidligare tillfällen.

 

/Andreas Wikström

 

Källor:

"Wigge by i Stöde socken" av Jonas Källström

Helge Nybergs familjeregister