Renovering av Bygdegården
(hösten 2008)

Första arbetsdagen blev hängrännor och stuprör uppsatta. Förrådet på baksidan lyftes upp, ställdes på plintar och målades, allt gammalt skrot som samlats i förrådet städades ut. Det röjdes vilt hela dan och riset drogs ihop i högar.

Köksinredningen revs ut och det bjöds på god mat till lunch. Nu har vi en del grävningsjobb kvar, eldning av högarna och fortsättning på köksrenoveringen. Det finns jobb för många, så ta tillfället att komma och ha trevligt igen (många spadar behövs).

För vidare information har vi ansökt om bidrag hos Länsstyrelsen för köksrenovering, skorstensombyggnad ovan tak och byte av hängrännor. Om någon har någon idé eller undring så hör gärna av er till någon i styrelsen. Det behövs t.ex. en bygdegårdsskylt ovanför entrédörren, eller om det finns överblivet byggnadsmateriel som kan komma till användning.

 

Styrelsen:
Kurt &Gunilla Sjölander tel 50011
Karin Hådén 50092
Claes Nordin 50013
Jan Nordin 50016

 

 


4/10 Arbetsdagen del II på Vigge bygdegård

Andra arbetsdagen bjöd på uppehållsväder i en annars regntung vecka. Det var tur eftersom vi var ett femtontal som träffades för att arbeta mestadels utomhus! De sista hängrännorna sattes upp och regnvattenrör grävdes ned och ut i närliggande diken Röjning av sly och busk fortsatte och vi lyckades få fyr på de genomblöta rishögarna. Uthuset på baksidan blev färdigmålat. Inhomhus fortsatte rivningen av det gamla köket. Leif måttade på en skylt ovanför entredörren som han skall ordna till huset!!! Gunilla bjöd på mycket god mat och hela dagen kändes lyckad. Kommande projekt är: nytt kök, vattenproblemet (nytt eller rep. av befintlig brunn), översyn avloppsbrunn.

Se fler bilder från arbetet med bygdegården - klicka HÄR!!