Frågan: Hur ofta besöker ni Viggesidan?

 

Vi på Viggesidan ville ha reda på hur ofta våra besökare tittar in på våran hemsida. Redan innan misstänkta vi att de flesta gör det

varje gång vi uppdaterar, men var det verkligen så?

Hela 73 personer röstade och så här blev resultatet:

 

Flera gånger per dag

 4,11% (3 röster)

Ungefär en gång per dag

  5,48% (4 röster)

Flera gånger i veckan

  9,59% (7 röster)

Ungefär en gång i veckan   35,62% (26 röster)
Flera gånger i månaden   13,7% (10 röster)
Ungefär en gång i månaden   19,18% (14 röster)
Det går flera månader mellan varje besök   1,37% (1 röster)
Detta är första gången   10,96% (8 röster)

 

Vad kan man då säga om detta? Som vi misstänkte är det väldigt många som besöker Viggesidan en gång i veckan, detta beror

troligtvis på att vi brukar uppdatera en gång i veckan (även om det inte varit så den senaste tiden). Men samtidigt så var det (totalt)

ca 19%, av de som svarade på frågan, som besöker Viggesidan flera gånger i veckan. Några besökte den till och med flera gånger per dag.

Men det tror jag är vi som jobbar med Viggesidan, vi kollar ett par gånger per dag om det är någon som skrivit i gästboken.

 

En tredjedel av besökarna tittar in på Viggesidan en eller ett par gånger i månaden och endast 1.37% besöker hemsidan med flera månaders mellanrum.

 

En rolig grej är att vi har haft 8 nya besökare under den tiden vi har haft frågan uppe (strax över 2 månader). Egentligen tror jag att antalet nya

besökare är betydligt fler, men alla kanske inte fastnar för hemsidan. Många tittar bara in för att sedan surfa vidare.

Men vi tycker det är otroligt roligt för varje ny person som stannar kvar på Viggesidan och som återkommer hit regelbundet.

Ett stort tack till alla våra besökare!

 

Läs mer om våran besöksstatistik på denna sida

 

/Andreas Wikström Key