Bokstaven P

 

peckeL
svag stackare, ex. du är
sôm e peckeL

pelle-skett
lite grand, dugg

pellre
pyssla

pip-rinne
rinna lite

piss-kAlker
oftast gamla avkapade gummistövlar att användas vid besök på avträdet
mm i skogen

pissmvra
vanlig stackmyra

pjallre
pladdra, jollra

pjaske
plaska

pjåLe
jämras, klaga, gnälla

pjållre
jollra

poa
arbeta sakta men länge

pôsa-kongero
större spindel med påse

pôsche
pölsa

pär lânn
potatisland

pârke
streta, knoga, ex. man gett
pârke på sa länge hâ går

pôta
arbeta med smågöra