Bokstaven B

 

bageL
struntprat

bageL-arseL
person som pratar strunt

bagLe
prata strunt

baka-för
bakom

bAk-fiöL
stor tunn brödspade

bak-lia
sluttning av en dal, vänd mot norr

bak-ätter
bakefter, efteråt

bAnn
sädeskärve

bAnn-stAkA
meterlång grantelning som klyvs till två gärdsgårdsband

bar
barr, granris

baLje-ti-sâ
dricka mycket och glupskt

bâra dynge
totalt värdelöst

bélen
tålamod

besmi
bestyr, ex. hu fick fäle besmi mä
brölloppä

bettne
surna, bli gammal,
ex artsôppa, ä bettne

binne
binda

bitte
tidigt, ex i môra bitte

bLe
bläddra

blisstre
vissla

blänge
titta snett eller stirra
ex. va går du å blänge ti

bLönn
blund, sova en stund

bLv'ars
blyerts

blå-is
nyis, blankis

bLå-mjölk
skummjölk

bLå-räfse
handräfsa lägdar efter släpräfsan

bLåsse
blåsa, blemma, ex piss-bLåsse

bLäka
stämpla träd som skall fällas

bLäkte
vifta, fläkta

bo
sätta fast telnar på nät

boasera
reparera och täta dragiga hus

bo-aveL
fäbodsprodukt

boan
fäbodarna. Ex. vi var ti Viboan

boföre
flytta till fäbodarna


bud, ex. gått mâ bô

bôa
buda

bôck
framkälke

bôka
böka, ex grisen bôkar

boL-bänk
säng som hopfälld bildar ett bord

bôL
brunstig, ofta om suggor

bôrdde
böld

bôLe
börda

bôrne
bulna, bildas en böld, ex lägg på nan gröt sa hä bôrner ut

böL-stârk
våldsamt stark

bônk
tvättbunke

bonke
bärstycket på timmerkälken där timmer m.m. lastades

bôrje
ta på kredit, gå i borgen

borti-tok
omåttligt

bôsa
halmläger,ex. bôsa ôtt kalvan

brAka
knaka

brè e
hö utbrett till torkning

bre-mâ
bredvid

bress`me
brunstig, om får och getter

brôka
arbeta med tunga saker

brônnbär
hallon

brônn
brunn

brônne
brunstig, brunstid om älgar

brôsslare
hjälpkarl i timmerskogen

brôssle
dra ihop timmer för att underlätta för köraren

brôta
bröt, hög av nedfallna träd

brôtas
brottas

bruse
gumse, bagge

brygg-stuge
brygg-stuga, sommarstuga
hemma på gården

brânn
okolad ved i kolmila

bräsa
spärra ut benen

brä-spöne
brädbekläda, (utvändigt)

bräste
sprätta upp sömmar

brânn-puk
kolmila med bränder från
tidigare milor

brâtte
böja bakåt, brätta skidor

buk-gjoL
kraftig bukrem i sele

buLe
råma grovt

buL-ko
ko som aldrig blir dräktig

buLet
vresig, otillgänglig person

by-milla
gå från by till by, ex gå bymilla å ta ôpp päran

bån
barn

båne
föda barn

bånet
gravid

bås'lan. bås'lag
avbalkning mellan korna i ladugård

båss-mans-värmen
slog armarna mot kroppen för att hålla värmen

båt-lânning
landningsplats för båt

bâsan
kobinslen

bôtten
övre våning i huset

bäk
envis, vrång

bäLe
böla, tjuta och grina ex ongen bâre bâLer och griner

BäLing
läder eller tygbit att laga kläder
eller seldon med

bänt
obekvämt, svåråtkomligt

Bâr-fot
barfota

bâr-kippe
med skor utan strumpor
ex hu gick ti fäxe bârkippe

bârk-järn
barkspade

bârke iväg
rusa iväg, ex hâ bârke iväg
på tok

bögeL
buckla

bögLig
bucklig

böLe
ge ifrån sig längre ljud
ex en tjur