Familjebild :  Fr.v. Birger f. 1893, Nils-Olovs fru Olivia f. Eriksson f. 1856,

Nils David f. 1895, Sven f. 1891, Karin 1900, Anna 1887, Nils-Olov 1849,

Albin 1889, Otto 1902 och Gunnar 1898.