Isanti County

(runt den 4 juni)

 

Viggesidans notering: I texten nedan så skrivs allas namn med punkter.

Vi känner än så länge inte till varför det är skrivet så. Förmodligen är det i samband med en avskrift av

original texten. Vi håller på att försöka ta reda på dessa namn.

 

Isanti County den 4 juni.
Vi reste med järnvägen från Minneapolis, morgonen var vacker och varm. Banan gick genom ett kuperat landskap klätt i vårens grönska. Vi stannade i North Brand, därifrån hade vi 9 mil till Stormossen dit vi ämnade oss, men som det var lördag och vi trodde att farmarna voro inne i staden och vi möjligen kunde få åka med någon så väntade vi här till eftermiddagen. Då var N…… så trött att han ej orkade gå utan vi togo häst för 2 dollar och fingo åka trevligt efter fin väg av tämligen lös sand. Efter två timmar var vi framme hos de gamla kära J N….. där vi mycket vänligt mottogs och på svenskt vis bjöds på kaffe och få vår tillfälliga bostad här. På kvällen gingo vi att uppsöka C….. min kusin och träffade honom just då han höll på att bredde gödseln. Återkomna spisade vi och gingo till vila. Dagen efter som var söndag
(4 juni) regnade det men vi kunde dock gå ett par mil till deras kyrka som ehuru liten ändå var trevlig där den låg gömd inne i lövskogen. På måndagen besökte vi D….som är en av de som för länge sedan bosatt sig här. Han hade det bra både vad hus, redskap och land angår. Vi stannade där över natten och gingo följande dag (7 juni) till Cambridge, under vägen besökte vi J E N….och O Engb. vackert beläget vid en sjö.
Nästa natt stoppade oss T D Corn och H Cashier en gammal bekant nu ganska åldrig. Staden var liten men vacker med träd vid alla gator. Ett bra stort Corthaus, skolhus, bank, såg, kvarn vagn- och redskapsfabrik samt flera kyrkor. I eftermiddag gingo vi till E D…. samt till Wis…, där vi logerade till följande dag som tillbringades hos P G…. en gammal bekant från Sverige. Följande dag återvände vi till D L… som på lördagen skjutsade oss till stationen.

(Se länk om Isanti)