Bomärken

 

Bomärket har under gångna sekler varit bondens och även hantverkarens ägarmärke.
Det har använts på både lös och fast egendom, men också brukat som namnunderskrift av icke skrivkunniga.
 

Ett bomärke som tillhörde en gård ärvdes och kunde vara vara oförändrat i generationer.

Om ett nytt bomärke skapades så var det ofta i samband med en hemmansklyving.

Men då brukade det nya bomärket bara vara obetydligt förändrat, ofta bara ett tillägg av något streck.

Läs mer på Hans Högmans hemsida.

Så här såg bomärkena ut i Vigge by: