Vigge skola 1947 äldre elever

 

Första raden från vänster: Stig Stolpe, Runo Andersson, Malte Persson, Bengt Hamrin och Yngve Högdahl.

 Andra raden från vänster: Tage Håden, Åke Svensson, Rune Westling, Kalle Eriksson och Bengt Tillberg.

 Tredje raden från vänster: Birgit Svensson, Iris Larsson, Inger Persson, Margit Andersson, Elsy Hamrin och Vera Höglund.

Lärare: Bo Rosvall